Świeca siedmiodniowa
IV. Maryjo, Wielka Pani Węgrów (łac.: Magna Domina Hungarorum), oraz święci Michale Archaniele, Janie Chrzcicielu i Stefanie, Patronowie WĘGIER, módlcie się o nawrócenie i uświęcenie Węgier.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
V. Maryjo, Wielka Matko Austrii (łac.: Magna Mater Austriae), oraz święci Józefie, Michale Archaniele, Janie Chrzcicielu i Sewerynie, Patronowie AUSTRII, módlcie się o jej nawrócenie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VI. Maryjo, Matko Kościoła, módl się o nawrócenie całej Italii, która od dawien dawna i nieustannie była częścią Kościoła Piotrowego (jak nauczał św. Tomasz z Akwinu); a) św. Franciszku, Patronie WŁOCH zatwierdzony uroczyście przez ich parlament, módl się o ich nawrócenie; b) św. Marinusie, Patronie SAN MARINO, módl się o tej republiki nawrócenie; c) św. Dewoto, Patronko MONAKO, módl się o jego nawrócenie; d) święci Pawle Apostole i Janie Chrzcicielu, Patronowie MALTY, wraz z trojgiem jej mieszkańców wyniesionych na ołtarze przez św. Jana Pawła II, módlcie się o jej nawrócenie i uświęcenie; e) święci Apostołowie Piotrze i Pawle, Patronowie Rzymu, oraz święci Józefie i Michale Archaniele, dwaj Patronowie WATYKANU ustanowieni wspólnie przez papieża Franciszka i Benedykta XVI, módlcie się o nawrócenie i wszechstronne uświęcenie Watykanu.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi Świętej i na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
INTENCJA: Aby powszechnie była znana i akceptowana wśród Polaków i na całym świecie książka Anny Dąmbskiej pt. \"Pozwólcie ogarnąc się miłości\" wydana przez Michalineum (mam jej wznowienie z 2003 roku), opatrzona formułą: \"za pozwoleniem Władzy Duchownej\", zawierająca słowa Pana Boga skierowane do wszystkich, którzy zechcą je przyjąc do serca, a słowa te są między innymi takie: 1. \"Zdejmę z was ciężary i pozostawię to tylko, co niezbędne. Chcę, aby droga ku Mnie była drogą radości, a nie smutku.\" (ze str. 9). 2. \"Dlatego darzę was i będę darzył w miarę waszego wzrostu - coraz obficiej.\" (ze str. 19). 3. \"(...) dbam o was i o was się troszczę, (...) znana jest Mi każda myśl wasza, każdy lęk, zmartwienie czy zła przygoda i (...) Ja Sam wszystkiemu zaradzę.\" (ze str. 94). 4. \"Bóg jest Ojcem i Matką waszą.\" (ze str. 104). 5. \"Uczestniczę w waszym życiu i nieustannie was wspieram w każdym waszym dobrym pragnieniu i czynie.\" (ze str. 115).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
INTENCJA: Aby powszechnie była znana wśród Polaków (i nie tylko) książka Anny Dąmbskiej pt. \"Bóg zaprasza do przyjaźni\" wydana w roku 2012 przez Michalineum, posiadająca IMPRIMI POTEST Przełożonego Generalnego Zakonu Michalitów, w której Pan Bóg kieruje swoje słowa do wszystkich, którzy zechcą je przyjąc sercem, a słowa te są na przykład takie: 1. \"Ja jestem dobrym Ojcem. Dbam o zdrowie duchowe i fizyczne moich dzieci. Dlatego otrzymujecie ode Mnie to, co jest dla was pożyteczne, i w takich ilościach, aby wam nie zaszkodziło.\" (z rozdz. 11). 2. \"(...) w każdej chwili waszego życia jestem obecny, kocham was, doradzam wam, strzegę was i prowadzę.\" (z rozdz. 21). 3. \"(...) możecie byc pewni, że wasze ręce zawsze będą pełne moich darów i nie zabraknie wam moich dóbr. Uwierzcie Mi, że są nieocenione.\" (z rozdz. 37). 4. \"Ja coraz mocniej zaznaczam swoją obecnośc w waszym życiu.\" (z rozdz. 21). 5. \"(...) proszę, abyście raczej zawierzali Mi, że na waszej drodze odnajdziecie wszystko, co będzie wam potrzebne, gdyż jestem hojnym i zapobiegliwym Ojcem.\" (z rozdz. 19).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji syna, o łaskę wiary oraz światło Ducha św dla niego.Amen
Renata
 

Świeca siedmiodniowa
26 sierpnia - Matki Bożej Częstochowskiej. \"Nasza Pani Jasnogórska, módl się za nami.\" (Odpust 300 dni). MODLITWA DO NAJŚW. MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI: \"Najświętsza Panno, Matko Boża, miłowana i czczona w Twej przesławnej świątyni na Jasnej Górze, gdzie od wieków jesteś szafarką łask dla wiernego Ci ludu: kornie Cię błagamy: jak wyrwałaś ojców naszych z tylu niebezpieczeństw, tak przybądź nam teraz na pomoc i wybaw nas, zawsze błogosławiona Królowo Polski.\" (Jego Świątobliwośc Papież Pius XII udzielił odpustu 500 dni toties quoties i zupełnego, pod zwykłymi warunkami, raz na miesiąc, wiernym narodowości polskiej, którzy tę modlitwę co dzień odmawiac będą. - Reskr. św. Penit. Apost., I. 3179/43 z 23 sierpnia 1943 i 7877/43 z 30 listopada 1943).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi Świętej i na Ukrainie.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi św. i na Ukrainie.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji znalezienia pracy jako nauczyciel w przedszkolu
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
O łaskę zdrowia dla mnie.
Renata
 

Świeca siedmiodniowa
22 sierpnia - Najśw. Maryi Panny KRÓLOWEJ. Módlmy się słowami modlitwy objawionej s. Marii Natalii Kovacsics z Węgier: \"CHWAŁA OJCU, CHWAŁA SYNOWI, CHWAŁA DUCHOWI ŚWIĘTEMU, PRZEZ NIEPOKALANĄ DZIEWICĘ, ZWYCIĘSKĄ KRÓLOWĄ ŚWIATA, TERAZ I NA WIEKI WIEKÓW. AMEN. ALLELUJA!\" Siostra Maria Natalia słyszała, jak święci i aniołowie śpiewali tę modlitwę, gdy święta Dziewica błogosławiła świat. Siostra napisała: \"W ślad za aniołami i świętymi, też powinniśmy w przyszłości wznosic bez ustanku te słowa pochwalne ku niebu.\" (Jest to cytat ze str. 160 książki s. Marii Natalii \"Maryja - Zwycięska Królowa Świata\", wydanej w roku 2007 przez wydawnictwo Maria Vincit www.ppharka.hg.pl ).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za duszę mojej ś.p. bardzo kochanej w dzieciństwie Babci, która dzisiaj (15 VIII) ma swoje imieniny, a która w tym roku ukończyłaby 90 lat. Babcia należała do Apostolstwa Dobrej Śmierci. Wieczny odpoczynek racz jej dac, Panie, a światłośc wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen. Matko Boska Patronko Dobrej Śmierci, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi św. i na Ukrainie.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
I. O Najświętsza Rodzino: Jezu, Maryjo, Józefie święty, wraz z całym Dworem Niebieskim wstawiajcie się za nami u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI, tej Królowej Cnót, wraz z którą do człowieka przychodzą wszystkie inne cnoty (jak to miał objawione w swoich nadprzyrodzonych snach św. Jan Bosco, Założyciel salezjanów).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
II. Święci Adamie, Prarodzicu ludzkości, i Anno, Matko Matki Bożej, wraz ze wszystkimi świętymi Patriarchami wstawiajcie się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
III. Święty Janie Chrzcicielu, największy z Proroków, wraz ze wszystkimi świętymi Prorokami wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IV. Święci Apostołowie Pawle, mój Patronie od Chrztu, i Judo Tadeuszu, Patronie spraw beznadziejnych, wraz ze wszystkimi świętymi Apostołami wstawiajcie się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
V. Święta Mario Magdaleno, która złożyłaś największe wynagrodzenie z ludzkości (wg objawień Anny Argasińskiej), wraz ze świętymi Uczniami Pańskimi wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VI. Święty Ekspedycie, który wysłuchiwałeś mnie tyle razy, wraz ze wszystkimi świętymi Męczennikami wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VII. Święty Augustynie, wielki Doktorze Zachodu i największy z Ojców Kościoła, wraz ze wszystkimi świętymi Biskupami i Doktorami Kościoła wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VIII. Święty Franciszku, Patronie imienia obecnego papieża, Ty, który w Niebie zająłeś miejsce pysznego Lucyfera (jak podaje na str. 80 książeczka ojca Paula O\'Sullivana OP pod tytułem: \"Wszystko o Aniołach\"), wraz ze wszystkimi świętymi Wyznawcami wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IX. Święta Magdaleno Zofio Barat, która masz przybliżyc ludziom żywe Świętych Obcowanie i przygotowac nową, trzecią Epokę Ducha Świętego, która nadchodzi (wg objawień Fulli Horak), wraz ze wszystkimi świętymi Dziewicami wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
X. Święci Archaniołowie Michale i Gabrielu, Stróże Maryi, wraz z naszymi Aniołami Stróżami i wszystkimi świętymi Aniołami wstawiajcie się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspmożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska prosimy Cię o cud poczęcia dziecka dla Marii i Sławomira oraz potrzebne łaski.
Maria
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o to aby mój syn Piotr odmienił swoje życie, wyzbył się wszelkich nałogów i zrozumiał ze to jego postępowanie doprowadziło go do obecnego stanu w którym się znajduje. Niech go Pan Bóg błogosławi.
Jadwiga
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji Estery o łaskę uwolnienia z mocy złego ducha, o łaskę czystości duszy i ciała, o łaskę świętości, wierności jezusowi na mojej drodze życia, o mądre i światłe serce, o błogosławieństwo Boże oraz dary i charyzmaty Ducha Św. i opiekę Matki Bożej.
Estera
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
I. NOWENNA DO MATKI BOŻEJ OD TRZECH ZDROWAŚ MARYJO - modlitwa pierwsza (o Potędze Matki Bożej): \"O Maryjo, Panno można, dla której nie ma nic niepodobnego, przez ową władzę, jaką Cię obdarzył Ojciec Wszechmocny, błagam Cię, przybądź mi na pomoc w potrzebie, w jakiej się znajduję, a że możesz mi dopomóc, nie opuszczaj mnie i posłuchaj. Jeżeli więc to, o co błagam, zgodne jest z najmilszą i najświętszą wolą Bożą, proszę Cię, o Wszechmocy błagająca, wstaw się za mną do Twojego Syna, który Ci niczego odmówic nie może. Błagam Cię o tę łaskę w imię tej Potęgi bez granic, jakiej Ci Ojciec Niebieski udzielił, i dla której uczczenia wraz ze świętą MECHTYLDĄ, której objawiłaś tę zbawienną praktykę Trzech Zdrowaś Maryjo, wołam do Ciebie: Zdrowaś Maryjo i t. d.\"
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
II. NOWENNA DO MATKI BOŻEJ OD TRZECH ZDROWAŚ MARYJO - modlitwa druga (o Mądrości Matki Bożej): \"Dziewico Maryjo, któraś jest nazwana Stolicą Mądrości, gdyż Mądrośc niestworzona, Słowo Boże mieszkało w Tobie... Ty, której Syn Twój czcigodny udzielił tyle ze swej wiedzy Boskiej, ile tylko stworzenie najdoskonalsze otrzymac może - Ty znasz mą wielką nędzę i wiesz, jak bardzo potrzebuję Twej pomocy... Ufny w Twą Mądrośc, od Boga Ci daną, powierzam Ci się zupełnie prosząc, byś wszystko urządziła z mocą i słodyczą ku jak największej chwale Bożej i jak największemu dobru mej duszy. Racz mi dopomóc w sposób, jaki uważasz za najlepszy do osiągnięcia tego celu. O Maryjo, Matko Mądrości Bożej, racz proszę uzyskac dla mnie tę cenną łaskę, której się dopraszam; błagam Cię o nią w imię owej niezrównanej Mądrości, jaką Cię Słowo Przedwieczne, Syn Twój oświecił, a ku której uczczeniu wraz ze św. ANTONIM PADEWSKIM i ze św. LEONARDEM DE PORTOMAURIZIO, którzy tak gorliwie Trzy Zdrowaś Maryjo rozpowszechniali, wołam do Ciebie: Zdrowaś Maryjo i t. d.\"
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
III. NOWENNA DO MATKI BOŻEJ OD TRZECH ZDROWAŚ MARYJO - modlitwa trzecia (o Miłosierdziu Matki Bożej): \"O dobra i litościwa Matko Miłosierdzia, któraś sama nazwała się \'Matką Najmiłosierniejszą\' (objawiając się Esteli Faguette w Pellvoisin) - błagam Cię, byś mi okazała Twą dobroc pełną współczucia. Im większa jest moja nędza, tym bardziej pobudzi Cię do litości. Wiem, że bynajmniej nie zasługuję na tę łaskę, którą otrzymac pragnę, gdyż tak często Cię zasmucałem, obrażając Twego Boskiego Syna. Ale choc ciężko zawiniłem, żałuję szczerze, żem obraził Serce Jezusa i Twoje. Przeto przebacz mi moją dotychczasową niewdzięcznośc, a bacząc jedynie na Twoją dobroc, pełną miłosierdzia, i na chwałę, jaka stąd wyniknie dla Boga i dla Ciebie, uproś mi u Miłosierdzia Bożego łaskę, o którą błagam przez Twoje wstawiennictwo. O Ty, której nikt nigdy nie wzywał na próżno, \'o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo\', racz mi dopomóc! Proszę Cię przez ową miłosierną dobroc, jaką Cię Duch Święty dla nas napełnił i ku której uczczeniu wraz ze św. ALFONSEM LIGUORIM, Apostołem Twego Miłosierdzia i Nauczycielem Trzech Zdrowaś Maryjo, wołam do Ciebie: Zdrowaś Maryjo i t. d.\"
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za wszystkich wrogów naszej rodziny, łaskę przebaczenia,Miłosierdzie Boże oraz to, aby już nigdy nikomu nie chcieli i nie mogli zaszkodzić w imię Jezusa Chrystusa Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji znalezienia pracy jako nauczyciel w przedszkolu
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
Błagam o modlitwę w intencji mojej mamy Urszuli o cud uzdrowienia z zaawansowanego raka...Jezu ufam Tobie.
Agata
 

Świeca siedmiodniowa
1. Święty Pawle Apostole, Patronie mój od Chrztu św., zawierzam Ci każdy mój STYCZEŃ, w którym Ty obchodzisz święto Twojego nawrócenia (25 stycznia).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
2. O Niepokalane Serce Maryi, zawierzam Ci każdy mój LUTY, w którym Ty obchodzisz święto Twojego Płomienia Miłości (2 lutego, w święto Matki Bożej Gromnicznej, powinno byc właśnie obchodzone również święto Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi - według orędzi, które otrzymała w latach 1961-1974 węgierska mistyczka Erzsebet Kindelmann).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
3. Święty Józefie, Patronie mój od Bierzmowania, zawierzam Ci każdy mój MARZEC, w którym Ty obchodzisz Twoją uroczystośc (19 marca).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
4. Święty Ekspedycie, zawierzam Ci każdy mój KWIECIEŃ, w którym Ty obchodzisz Twoje wspomnienie liturgiczne (19 kwietnia).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
5. Święta Magdaleno Zofio Barat, zawierzam Ci każdy mój MAJ, w którym Ty obchodzisz Twoje wspomnienie liturgiczne (25 maja).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
6. Święty Janie Chrzcicielu, zawierzam Ci każdy mój CZERWIEC, w którym Ty obchodzisz uroczystośc Twojego narodzenia (24 czerwca).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
7. Święte Anno i Mario Magdaleno, zawierzam Wam każdy mój LIPIEC, w którym Wy obchodzicie Wasze liturgiczne wspomnienia obowiązkowe (22 lipca - św. Marii Magdaleny; 26 lipca - św. Anny).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
8. Święty Augustynie, zawierzam Ci każdy mój SIERPIEŃ, w którym Ty obchodzisz Twoje liturgiczne wspomnienie obowiązkowe (28 sierpnia).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
9. Święci Archaniołowie Michale i Gabrielu, zawierzam Wam każdy mój WRZESIEŃ, w którym Wy obchodzicie Wasze wspólne święto (29 września).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
10. Święty Franciszku, zawierzam Ci każdy mój PAŹDZIERNIK, w którym Ty obchodzisz Twoje liturgiczne wspomnienie obowiązkowe (4 października).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
11. Święty Judo Tadeuszu, zawierzam Ci każdy mój LISTOPAD, w którym Ty i całe Niebo obchodzicie uroczystośc Wszystkich Świętych (1 listopada) przypadającą wkrótce po Twoim święcie (28 października).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
12. Święty Adamie, Prarodzicu ludzkości, drugi Patronie mój od Chrztu św., zawierzam Ci każdy mój GRUDZIEŃ, w którym Ty obchodzisz Twoje wspomnienie liturgiczne (24 grudnia).
Paweł
 

Świeca wieczysta
O uzdrowienie relacji z moją żoną Agnieszką, o jedność małżeńską.
Jan
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, 17 lipca, we wspomnienie liturgiczne Cnoty POKORY Matki Bożej, modlę się: Maryjo Najświętsza, NAJPOKORNIEJSZA, upraszaj bogactwo Twoich trzech głównych cnót: POKORY, CZYSTOŚCI i MIŁOŚCI - wszystkim ludziom na świecie, którzy tym cnotom świadomie i rozmyślnie się nie sprzeciwiają.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę Cię Pani Fatimska, o uleczenie Cioci Joli z nowotworu jelita grubego.
Adam
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji znalezienia pracy jako nauczyciel w przedszkolu
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska, w przeddzień dnia 13 lipca, czyli dnia, w którym powinno byc obchodzone przez Kościół zgodnie z Twoim życzeniem święto MARYI RÓŻY DUCHOWNEJ, proszę Cię - módl się za nas, abyśmy wypełnili Twoje prośby wyrażone 13 lipca 1947 w Twoim objawieniu w Montichiari (gdzie objawiłaś się jako Róża Duchowna z 3 różami: białą, czerwoną i złotą): \"Pragnę, by trzynasty dzień każdego miesiąca był obchodzony jako dzień maryjny. W okresie dwunastu poprzedzających go dni należy odmawiac modlitwy przygotowawcze. Ów dzień powinien byc dniem pokuty za obrażanie naszego Pana przez dusze Bogu poświęcone. Tymi przewinieniami przebijają oni moje Matczyne Serce i Serce mego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa trzema płonącymi mieczami. W tym dniu będę zsyłac na instytuty i zgromadzenia zakonne, które oddają Mi tak wielką cześc, pełnię łask i świętośc powołań. Życzę sobie, by dzień 13 lipca każdego roku był uroczyście obchodzony we wszystkich instytutach życia konsekrowanego. Powinny go uświęcac specjalne modlitwy: Msza św., Komunia św., Różaniec i godzinna adoracja. Życzę sobie, by w każdej wspólnocie zakonnej i w każdym instytucie zakonnym żyły dusze obdarzone gorącym duchem modlitewnym, tak by mogły wyprosic łaskę utwierdzenia każdego powołania (biała róża). Życzę sobie, by można było także znaleźc w nich dusze, które wielkodusznie i w duchu ofiarnej miłości znoszą wszelkie życiowe próby i upokorzenia jako pokutę za obrażanie Boga przez ludzi poświęconych Bogu, żyjących w grzechu śmiertelnym (czerwona róża). Życzę sobie, by również inne dusze ofiarowały całe swoje życie jako pokutę za zdradę, z powodu której cierpi nasz Pan i której dopuścili się księża, popełniając zdradę Judasza (złota róża).\"
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, 11 lipca, w święto św. Benedykta, w roku 50. rocznicy ostatecznego ustanowienia św. Benedykta głównym Patronem Europy (dokonanego przez papieża Pawła VI), proszę o modlitwę, aby św. Benedykt stale wspierał Europę w zakresie swojego patronatu i w zakresie swoich możliwości wstawiennictwa. Proszę również o modlitwę za Siostry Benedyktynki i Siostry Kamedułki, które modlą się według intecji przedłożonych przez nas na tej stronie internetowej, a które żyją według Reguły św. Benedykta.
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Matko Najświętrza,błagam pomóż Ewie.Proszę o pracę na całym etacie i aby \"miły\"sąsiad dał jej wreszcie spokój.Dziękuje.
Alicja
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
W miesiącu LIPCU - miesiącu poświęconym szczególnemu uczczeniu Najdroższej Krwi Chrystusa - proszę o modlitwę, aby powszechnie i świadomie zyskiwano odpust 7 lat (oraz zupełny pod zwykłymi warunkami za codzienne odmawianie przez miesiąc) związany z odmówieniem LITANII DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA, zgodnie z następującym cytatem z łacińskiego Brewiarza Rzymskiego wydanego w 1961 roku: \"LITANIAE PRETIOSISSIMI SANGUINIS D. N. I. C. - Indulgentia septem annorum; plenaria suetis condicionibus, si per integrum mensem cotidie Litaniae cum versiculo et oratione devote repetitae fuerint. Ioannes Pp. XXIII, 3 martii 1960.\" Litania ta jest również obdarzona odpustem cząstkowym zgodnie z posoborowym Wykazem Odpustów ogłoszonym za pontyfikatu papieża Pawła VI dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 29 czerwca 1968 roku; jest to pozycja nr 29 w tym Wykazie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji znalezienia pracy jako nauczyciel w przedszkolu
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
I. Matko Boża i św. Pawle Apostole, którego Domem jest Kościół Wschodni (co zostało stwierdzone w orędziach danych Vassuli Ryden), módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW WSCHODNIOCHRZEŚCIJAŃSKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną i Litanię do św. Pawła Apostoła).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
II. Matko Boża i św. Kazimierzu, Patronie Polski i Litwy, módlcie się o niezbędne nawrócenie KATOLICKICH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH oraz KRAJÓW BAŁTYCKICH i UGROFIŃSKICH (w tej intencji zwykle odmawiałem modlitwę maryjną i Litanię do św. Kazimierza).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
III. Matko Boża i św. Franciszku, Patronie Włoch, módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW ITALOROMAŃSKICH (w tej intencji zwykle odmawiałem modlitwę maryjną i Litanię do św. Franciszka z Asyżu).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IV. Matko Boża i św. Tereso od Dzieciątka Jezus, Patronko Francji, módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW GALLOROMAŃSKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną i Litanię do św. Teresy od Dzieciątka Jezus).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
V. Matko Boża i św. Tereso z Avila, Patronko Hiszpanii, módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW IBEROROMAŃSKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną i Litanię do św. Teresy z Avila).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VI. Matko Boża i św. Jerzy, Patronie Anglii, módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW ANGLOSASKICH i CELTYCKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną i Litanię do św. Jerzego).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VII. Matko Boża i św. Michale Archaniele, Patronie Niemiec i Austrii, módlcie się o niezbędne nawrócenie pozostałych KRAJÓW GERMAŃSKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną i Litanię do św. Michała Archanioła).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VIII.Matko Boża i śś. Aniołowie Stróżowie, którzy się państwami i narodami opiekujecie, módlcie się o niezbędne nawrócenie POZOSTAŁYCH KRAJÓW ŚWIATA (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną i Litanię do świętych Aniołów).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi św. i na Ukrainie.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
1. Święty Benedykcie, główny Patronie Europy, módl się o nawrócenie, ocalenie, przemienienie i uświęcenie tej części Europy, która jako całośc nie stanowi jeszcze przypadku duchowo beznadziejnego (bo w przypadkach beznadziejnych trzeba się raczej modlic do samej Matki Bożej), a mianowicie Europy środkowo-wschodniej: po wschodniej stronie Alp, od Finalndii aż po Grecję i Włochy.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
2. Święta Brygido Szwedzka, współpatronko Europy, módl się o nawrócenie, ocalenie, przemienienie i uświęcenie krajów luterańskich związanych historycznie z kręgiem państwowości szwedzkiej (zwłaszcza w okresie mocarstwowej pozycji i największej ekspansji państwa szwedzkiego w XVII wieku), tzn. Szwecji, Finlandii, Estonii i Łotwy.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
3. Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), współpatronko Europy, włączona do Litanii Narodu Polskiego, módl się o nawrócenie, ocalenie, przemienienie i uświęcenie wszystkich ziem pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej łącznie z Twoim ojczystym Śląskiem, Łużycami, Ziemią Lubuską, Pomorzem i historycznymi Prusami.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
4. Święci Cyrylu i Metody, współpatronowie Europy, módlcie się o nawrócenie, ocalenie, przemienienie i uświęcenie wszystkich krajów z obszaru dawnych Austro-Węgier łącznie z Rumunią, Mołdawią i Liechtensteinem.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
5. Święta Katarzyno ze Sieny, współpatronko Europy, módl się o nawrócenie, ocalenie, przemienienie i uświęcenie wszystkich krajów związanych z Italią (która cała jest częścią Kościoła Piotrowego, jak uczył św. Tomasz z Akwinu, i której prymasem jest papież), tzn. Włoch, Watykanu, San Marino, Monako i Malty.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny. Spraw bym zdał egzamin na prawo jazdy.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za wszystkich wrogów naszej rodziny, łaskę przebaczenia,Miłosierdzie Boże oraz to, aby już nigdy nikomu nie chcieli i nie mogli zaszkodzić w imię Jezusa Chrystusa Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, w czwartek kończący dawną oktawę Bożego Ciała, który wg orędzi danych Chrisowi Courtisowi (strona: www.movingheartfoundation.com ) powinien byc obchodzony w Kościele jako ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA BOGA OJCA, zawierzam temu Sercu wszystkie moje troski: o wytrwanie w dobrym i w sprzeciwianiu się złemu, o zachowanie wystarczającego zdrowia i utrzymania w mojej rodzinie, o pełnienie we wszystkim woli Bożej, nawet wtedy, gdy nie widzi się jasno swoich powinności i nie wie się, jak się pokierowac, oraz wszystkie inne troski, jakie mnie nieraz trapią; a czynię to w odpowiedzi na orędzie naszego Boga i Stworzyciela skierowane do mnie na rekolekcjach Odnowy w Duchu Świętym w 1993 roku. Obym umiał należycie zrealizowac zalecenia Boże skierowane do mnie w tym orędziu. Proszę o modlitwę w tej intencji.
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o zdrowie mojego synka. Proszę o czuwanie nad jego bezpieczeństwem, bo czasy są okrutne i wiele na tym świecie teraz zła. Proszę o to, by na swojej drodze spotykał tych właściwych ludzi, dzięki którym jego ambicje będą rosły dążąc by w życiu coś osiągnąć i być dobrym człowiekiem. On i moja mamusia to osoby dzięki, którym mam cel w życiu. Bez nich nie dam sobie rady. Bardzo proszę o jego zdrowie i dobry start na dalsze życie.
Magdalena
 

Świeca trzydziestodniowa
Bardzo proszę o zdrowie mojej mamusi. Od 2013 r zaczęła chorować, ale z racji wieku nie było to nic groźnego. Teraz jest coraz gorzej. Badania są złe i jedno pociąga za sobą drugie. Zaczęła leczyć jedno schorzenia - leki spowodowały straszne zmiany trzeba było odstawić kurację. Ona i mój syn to osoby dzięki, którym mam cel w życiu. Bez nich nie dam sobie rady. Proszę o zdrowie dla niej. Proszę, żeby nie potwierdziło się najgorsze.Proszę min, żeby nie okazało się , że choruje na wirusowe zapalenie wątroby, jak również zmiany w nerce to nie nowotwór. Proszę żeby jej organizm walczył a ona żyła dla nas jeszcze wiele wiele lat radosna. BARDZO PROSZĘ.
Magdalena
 

Świeca siedmiodniowa
1. Abyś za przyczyną św. Pawła Apostoła wiarę naszą pomnożyc raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
2. Abyś za przyczyną św. Judy Tadeusza naszą nadzieję umocnic raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
3. Abyś za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi miłośc Boga w nas zapalic raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
4. Abyś za przyczyną św. Augustyna z Hippony w serca nasze miłośc ku bliźnim wlac raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
5. Abyś za przyczyną św. Magdaleny Zofii Barat duszę naszą szatą godową łaski uświęcającej przyozdobic raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
6. Abyś nas za przyczyną św. Marii Magdaleny od grzechu wszelkiego ochronic raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
7. Abyś nam za przyczyną św. Jana Chrzciciela pokój sumienia dac raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
8. Abyśmy za przyczyną św. Anny, Twojej Babci, wolę Twoją przenajświętszą chętnie wypełniali, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
9. Abyś nam za przyczyną św. Józefa śmierc szczęśliwą dac raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
10. Abyś nam za przyczyną św. Ekspedyta świętej cnoty cierpliwości udzielic raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
11. Abyś nam za przyczyną św. Michała Archanioła w dzień Sądu Ostatecznego miłosiernym byc raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
12. Abyś nas za przyczyną św. Gabriela Archanioła od ognia piekielnego zachowac raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
13. Abyś nam za przyczyną św. Franciszka z Asyżu łaski świętego Sakramentu przed śmiercią udzielic raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
14. Abyś nam za przyczyną św. Adama, Prarodzica ludzkości, utrapienia osładzac i do radości niebieskich dopuścic nas raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji znalezienia pracy jako nauczyciel w przedszkolu
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny. Spraw bym zdał egzamin na prawo jazdy.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
DZIĘKUJĘ CI MARYJO ZA WSZYSTKIE ŁASKI JAKIMI MNIE OBDARZASZ ,DZIĘKUJE CI O PANI ŻE WYSŁUCHUJESZ MOICH PRÓŚB MNIEJ MNIE W OPIECE TAKZE MOJEGO SYNA MĘŻA MOJĄ MAMAĘ DZIĘKUJE AGNIESZKA
AGNIESZKA
 

 1 |
 2 |
 3 |
 4 |
 5 |
 6 |
 7 |
 8 |
 9 |
...
  
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI              KRAKÓW 2015