Świeca siedmiodniowa
Za panią Janinę Jankowską (wraz z jej rodziną), moją dawną znajomą wolontariuszkę z hospicjum, w dniu wspomnienia liturgicznego jej szczególnej niebieskiej Orędowniczki przed Tronem Bożym: bł. Marii Angeli Truszkowskiej, Założycielki sióstr felicjanek.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę przez Najdroższą i Najświętszą Krew Jezusa Chrystusa i za przyczyną Najświętszej Maryi Królowej Korony Polski oraz Matki Bożej Fatimskiej o jak najszybsze znalezienie dobrej pracy zgodnej z wolą Bożą. prosi Justyna
Justyna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca wieczysta
Prośba o potrzebne łaski i Boże Błogosławieństwo dla mojej siostry Haliny i całej jej rodziny. Prosze takze o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla moich rodziców i babci: Janiny, Edwarda, Marii. Katarzyna
Katarzyna
 

Świeca trzydziestodniowa
1. O szybki powrót do zdrowia Siostry Wirgini. 2. O radość wieczną dla Zdzisława w 5 rocznicę Jego śmierci. 3. O powrót do domu zaginionego 10 letniego Jeremiasza i potrzebne łaski dla zbolałej rodziny. 4. O radość wieczną dla zmarłej w niedzielę Felisity i moc w cierpnieniu dla całej rodziny.
Siostra Dominika
 

Świeca siedmiodniowa
o wszelkie łaski dla ks. Adrianna
kasia
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Dziękujemy Ci za wszystkie otrzymane od Ciebie łaski prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne zalatwienie bardzo trudnej sprawy i o dobrą pracę oraz o laskę nawiedzenia Cię w Twoim Domu w Fatimie i o zwiedzenie innych sanktuariów. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca trzydziestodniowa
prosze Matke Przenajswietsza o pomoc w trudnosciach zyciowych, opieke a takze o powodzenie w pracy, bym swoja postawa mogla byc wzorem dla innych
A
 

Świeca siedmiodniowa
Maryjo dziekuje za otrzymane laski,prosze o pomoc w rozwiazaniu pewnej trudnej sprawy rodzinnej.maria
Maria
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracam się do Ciebie z podziękowaniem za otrzymane łaski i proszę Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy i o pracę.
Elżbieta
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracam się do Ciebie z podziękowaniem za ptrzymane łaski i proszę Cię o dlaszą opiekę i o zdrowie dla Elżbiety i Joanny oraz o pomyślne zalatwienie bardzo trudnej sprawy i o pracę.Pragniemy także nawiedzić Cię w Twoim Domu w Fatimie. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracam się do Ciebie z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy i proszę o znalezienie pracy.
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
1. Matko Boża Fatimska, święta Katarzyno ze Sieny, współpatronko Europy, oraz święty Franciszku, Patronie Włoch i Patronie imienia obecnego papieża (obchodzący Twoje święto za tydzień, 4 października), wstawiajcie się u Boga w intencji NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW w krajach historycznie związanych z Italią, której prymasem jest papież, tzn. we Włoszech, Watykanie, San Marino, Monako i na Malcie. (W tej intencji odmawiałem zwykle Zdrowaś Maryjo z dodatkami pochodzącymi z objawień w Garabandal i z objawień Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi danych węgierskiej mistyczce Erzsebet Kindelmann, a mianowicie w następujący sposób: \"Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża i MATKO NASZA, módl się za nami grzesznymi, ROZLEJ NA CAŁĄ LUDZKOŚĆ DZIAŁANIE ŁASKI TWOJEGO PŁOMIENIA MIŁOŚCI teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.\").
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
2. Matko Boża Fatimska, święci Cyrylu i Metody, współpatronowie Europy, oraz bł. Karolu z rodu Habsburgów, ostatni cesarzu Austro-Węgier (obchodzący Twoje święto w najbliższym miesiącu, 21 października), wstawiajcie się u Boga w intencji NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW u południowych (bliższych i dalszych) sąsiadów Polski, leżących głównie na obszarze dawnych Austro-Węgier, tzn. w Republice Czeskiej, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Mołdawii, Austrii, Liechtensteinie, Słowenii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie. (W tej intencji: Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
3. Matko Boża, Królowo Korony Polskiej, święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), współpatronko Europy, oraz cała Wspólnoto Polska w niebie (której święci i błogosławieni Członkowie będą wspominani w najbliższym miesiącu aż 14 razy), wstawiajcie się u Boga w intencji NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW w krajach historycznie związanych z kręgiem państwowości polskiej, tzn. w Polsce oraz na Litwie, Białorusi i Ukrainie. (W tej intencji: Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
4. Matko Boża Fatimska, święta Brygido Szwedzka, współpatronko Europy, oraz święty Oskarze, Patronie Skandynawii (obchodzący w tym roku jubileusz 1150-lecia Twojej śmierci), wstawiajcie się u Boga w intencji NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW w krajach (luterańskich) historycznie związanych z kręgiem państwowości szwedzkiej, tzn. w Szwecji, Finlandii, Estonii i na Łotwie. (W tej intencji: Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
5. Matko Boża Fatimska, święty Benedykcie, główny Patronie Europy, oraz wszyscy wymienieni wyżej współpatronowie Europy, wstawiajcie się u Boga w intencji NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW w tej części Europy, która en bloc nie jest jeszcze duchowo stracona w wyniku wielopokoleniowych grzechów i wielowiekowej historii, tzn. w Europie środkowo-wschodniej, po wschodniej stronie Alp, od Finlandii aż po Grecję i Włochy. (W tej intencji: Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca trzydziestodniowa
o pomyslne rozwiazanie problemow rodzinnych
Michał
 

Świeca siedmiodniowa
Ponieważ z przyczyn zdrowotnych nie mogę się normalnie, swobodnie modlić, chciałbym prosić o modlitwę w intencjach, które posłałem do księży werbistów z Pieniężna na oktawę Mszy św. wotywnych ku czci śś. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała oraz śś. Aniołów Stróżów (oktawa ta trwa od dzisiaj, 25 IX, do święta Aniołów Stróżów, 2 X).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za Krzysztofa :,by rzucił papierosy,proszę ,by doświadczył w swoim życiu Wielkiej Bożej Miłości-by pokochał samego siebie,.Proszę o jego uzdrowienie wewnętrzne po porzuceniu nałogu alkoholowego.Dziękuję za jego nawrócenie.Dziękuję
ANNA
 

Świeca siedmiodniowa
Niech Artur znajdzie prawdziwą miłość. Niech będzie szczęśliwy u boku ukochanej dziewczyny.
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracam się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski i z prośbą o dalszą Twoją opiekę a szczególnie z prośbą o zdrowie i o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta
Elżbieta
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracam się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i proszę Cię o dalsza opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne zalatwienie bardzo trudnej sprawy. Joanna
Joanna
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracam się do Ciebie z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i szczególnie o zdrowie dla Elżbiety i Joanny oraz o pomyślne zalatwienie bardzo trudnej sprawy, a także abym mogla jak najszybciej odwiedzić Cię w Twoim Domu w Fatimie. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Modlitwa św. Bonawentury do Matki Boskiej Bolesnej: \"Zdrowaś Maryjo, boleści pełna: Ukrzyżowany z Tobą, opłakanaś Ty między niewiastami i opłakany owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, wyjednaj nam krzyżującym Twego Syna łzy pokuty, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.\" (100 dni odpustu za każdy raz. I za zmarłych. - Pius IX, 1847)
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, 15 września, w liturgiczne wspomnienie obowiązkowe Matki Bożej Bolesnej, które jest głównym świętem patronalnym Apostolstwa Dobrej Śmierci (czyli Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci), chciałbym prosić o modlitwę: 1. za całe to Apostolstwo i za księży w nim posługujących; 2. za duszę mojej zmarłej babci Maruni i za duszę mojej zmarłej babci Zosi, które należały obie do tego Apostolstwa; 3. za panią Janinę J., dzięki której ja sam 21 lat temu zostałem zapisany do tego Apostolstwa; 4. za mojego 92-letniego dziadka Stanisława i mojego stryjka Henryka, których udało mi się zapisać do Apostolstwa; 5. w podziękowaniu Panu Bogu i Matce Bożej Bolesnej, Patronce Dobrej Śmierci, za moje 21 lat członkostwa w Apostolstwie Dobrej Śmierci.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska!Dziękuję Ci bardzo za wszystkie otrzymane od Ciebie łaski im proszę Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne zalatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta
Elżbieta
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza matko boska Fatimska! Zwracam się do Ciebie z podziękowaniem za otrzymane łaski i proszę Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne zalatwienie bardzo trudnej sprawy. Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o nawrócenie moich siostrzenic Ani I Marioli na wiarę chrześcijańską. O zdrowie dla nich ich dzieci . Pozdrawiam i z góry dziękuję za modlitwę Helena z Wrocławia
Helena
 

Świeca siedmiodniowa
Kochana Matko Boża Fatimska! Dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski i proszę Cię o dalsze łaski i ozdrowie oraz o Twoją opiekę.
Elżbieta
 

Świeca siedmiodniowa
najukochańsza Matko Boska Fatimska! Dziękuję Ci za wszystkie otrzymane od Ciebie łaski i proszę Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz opomyślne zalatwienie bardzo trudnej sprawy.
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca trzydziestodniowa
W związku z wykryciem u mnie dużego nowotworu nerki i planowaną operacją na dzień 10 Września, mam prośbę o modlitwę w intencji pomyślnego przebiegu zabiegu oraz całkowitego wyleczenia bez nawrotów choroby.
Bartosz
 

Świeca wieczysta
Matko Boża Fatimska proszę Cię o łaskę zdrowia .szczęścia i zgodę w rodzinie, o nawrócenie syna. Proszę tez o wyjście z wszystkich nałogów dla moich krewnych. O dalszą opiekę i błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin. O dobre wychowanie wnuków-dobrą pamięć i naukę i zorganizowanie życia tak, aby starczyło czasu na codzienną modlitwę i niedzielne msze święte. Proszę o dodanie sił w pokonywaniu trudności dnia codziennego. Dla zmarłego Leszka o radość życia wiecznego
Maria
 

Świeca trzydziestodniowa
Bardzo prosze o modlitwe za moja rodzine takze za mnie, mojego meza i syna. Bog Zaplac Bogusia Mrowca
Boguslawa
 

Świeca wieczysta
Proszę za sobą, Andrzejem, Piotrem, naszymi domami, rodzinami, nieprzyjaciółmi, sąsiadami, zranionymi i zmarłymi.
Pppppppp
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska fatimska! Zwracam się do Ciebie z podziękowaniem za otrzymane łaski i proszę Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy.Proszę Cię także o pomyślny e wyjazdy na wszystkie moje pielgrzymki i wycieczki. Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
najukochańsza Matko Boska Fatimska! Dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski i proszę Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy i dobry dojazd na wszystkie zaplanowane wyjazdy. Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
najukochańsza Matko Boska Fatimska! Dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski i proszę Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy i dobry dojazd na wszystkie zaplanowane wyjazdy. Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska fatimska! Dziękuję Ci za wszystkie otrzymane od Ciebie łaski i proszę Cię o dalszą opiekę i o zdrowie dla mnie i dla mojej córki oraz o pomyślne zalatwienie bardzo trudnej sprawy.
Elżbieta
 

Świeca siedmiodniowa
Za zdrowie całej rodziny, polecam moje troski i radości w Twoje ręce.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Najświętsza Panienko prosimy o pomoc w rozwiązaniu bardzo poważnych problemów w naszej pracy.
Joanna
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o modlitwę za moją ŚW PAMIĘCI BABCIE PELAGIE,ŚW.PAMIĘCI.DZIADKA ADAMA I ŚW.PAMIĘCI BABCIE MARIANNE I ŚW.PAMIĘCI DZIADKA STEFANA o Boże światło potrzebne łaski w niebie spokój duszy ufną i wierną modlitwe za te osoby.O modlitwę i światło prosi wnuczka Karolina z rodzicami i rodziną BÓG ZAPŁAĆ ZA MODLITWĘ
Karolina
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o potrzebne łaski zdrowia ,opieki Matki Bożej jej obecności,prawdziwej wiary,nadziei,miłości,dla mojej Kochanej MAMY GRAŻYNKI i dla TATY RYSZARDA Prosze o obecność Matki Bożej w ich życciu Dziękuję za moich Kochającyvh opiekuńczych i dobrych rodziców.Dziękuje że tata ma prace prosze o potrzebne siły i wytrwałość w pracy Powierzam CI MATKO BOŻA obecną trudną sytuację mojego taty w jego pracy ufam że ta sytuacja rozwiąże się pomyślnie i dobrze Matko Boża czuwaj nad tą sytuacją i osobami któych ta sytuacja dotyczy.Proszę bądz z nami zawsze i wszedzie w naszych domach,zakładach pracy,szkołach,i tam gdzie wypoczywamy nie opuszczaj nas nigdy i strzeż od kazdej najmniejszej pokusy.Proszę o Modlitwę w mojej intenci.Bóg zapłać za wszytkie osoby modlące się ufnie wytrwale i cierpliwie . BÓG ZAPŁAĆ . Karolina
Karolina
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, 28 sierpnia, w liturgiczne wspomnienie obowiązkowe św. Augustyna z Hippony, biskupa i doktora Kościoła, módlmy się, aby dla Kościoła nastały lepsze czasy (takie jak IV-V wiek, zwany epoką \"Chrześcijańskiego Władania\" i Złotym Wiekiem teologii Ojców Kościoła, kiedy to odbyły się 4 pierwsze Sobory, uznawane do dziś nie tylko przez katolików, lecz także przez prawosławnych, a nawet częściowo przez protestantów). Módlmy się o ten nowy \"Złoty Wiek\" dla Kościoła za przyczyną ośmiu Świętych określonych w tradycji jako WIELCY DOKTORZY KOŚCIOŁA: 1. Czterech Wielkich Doktorów Wschodu: a) Święty Atanazy, obrońco boskości Chrystusa w czasach Soboru Nicejskiego, módl się za nami. b) Święci Bazyli Wielki i Grzegorzu z Nazjanzu, obrońcy boskości Ducha Świętego w czasach Soboru Konstantynopolitańskiego, módlcie się za nami. c) Święty Janie Chryzostomie, Doktorze Eucharystii i Patronie kaznodziejów, módl się za nami. 2. Czterech Wielkich Doktorów Zachodu: a) Święty Ambroży, Książę hymnologii, módl się za nami. b) Święty Augustynie, Doktorze łaski, największy z Ojców Kościoła, módl się za nami. c) Święty Leonie Wielki, obrońco dwóch Natur (Boskiej i ludzkiej) Chrystusa w czasach Soboru Chalcedońskiego, módl się za nami. d) Święty Grzegorzu Wielki, który zalecałeś czcic cztery pierwsze Sobory jak cztery księgi świętej Ewangelii, módl się za nami. 3. Matko Boża, Stolico Mądrości, upraszaj Kościołowi nowy Złoty Wiek. Jezu, Słowo Ojca, zmiłuj się nad nami. Jezu, Nauczycielu dobry, zmiłuj się nad nami. Jezu, światłości Ojców i Doktorów Kościoła, zmiłuj się nad nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Paweł
 

Świeca wieczysta
O łaski potrzebne o pojednanie Joanny i Krzysztofa w małżeństwie o odbudowanie miłości małżeńskiej. O zdanie egzaminów syna Damiana
Teresa
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracam się do Ciebie z podziękowaniem za otrzymane łaski i proszę Cię o zdrowie dla Mamy Elżbiety, Babci Haliny i dla mnie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy.Proszę Cię także o opiekę nas samych i naszego mieszkania a także pomyślnych wyjazdów Do Ustronia , do Częstochowy ido Sokółki.Chciałabym także bardzo nawiedzić Cię w Twoim Domu w Fatimie. Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
1. Z podziękowaniem za powrót do zdrowia Wiesławy. 2. O potrzebne łaski i dar rozeznania powołania oraz odwagę pójścia za głosem Jezusa dla kandydatek do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Kenii, które mają być przyjęte 19 marca 2016 roku.
Siostra Dominika
 

Świeca siedmiodniowa
Kochana Matko Boska Fatimska! Dziękuję Ci za wszystkie łaski i proszę Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Spraw aby tym razem udało mi się zapalić świecę do Ciebie.Dziekuję ci za wszystkie otrzymane łaski i proszę Cię o dalszą opiekę i o zdrowie dla Elżbiety, Joanny i Babci Haliny oraz o pomyślne zalatwienie bardzo trudnej sprawy.
Elżbieta
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Podziękowanie za otrzymane łaski i prośba o nawrócenie i święte rodziny dla osób Bogu wiadomych
Jagoda
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o zdrowie, szczęście, prace, trzeźwość dla męża Michała Piotra, syna Mariusza oraz Tomasza. Dla córki zdrowie i szczęście oraz powodzenia w pracy, oraz dla mnie Elżbiety o zdrowie , szczęście i znalezienie dobrej pracy. Bóg zapłać Skiba Elżbieta
Elżbieta
 

Świeca siedmiodniowa
22 sierpnia - Najśw. Maryi Panny KRÓLOWEJ. Módlmy się słowami modlitwy objawionej s. Marii Natalii Kovacsics z Węgier: \"CHWAŁA OJCU, CHWAŁA SYNOWI, CHWAŁA DUCHOWI ŚWIĘTEMU, PRZEZ NIEPOKALANĄ DZIEWICĘ, ZWYCIĘSKĄ KRÓLOWĄ ŚWIATA, TERAZ I NA WIEKI WIEKÓW. AMEN. ALLELUJA!\" Siostra Maria Natalia słyszała, jak święci i aniołowie śpiewali tę modlitwę, gdy święta Dziewica błogosławiła świat. Siostra napisała: \"W ślad za aniołami i świętymi, też powinniśmy w przyszłości wznosić bez ustanku te słowa pochwalne ku niebu.\" (Jest to cytat ze str. 160 książki s. Marii Natalii \"Maryja - Zwycięska Królowa Świata\", wydanej w roku 2007 przez wydawnictwo Maria Vincit www.ppharka.hg.pl ).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Najświętsza Panienko prosimy o pomoc w rozwiązaniu bardzo poważnych problemów w naszej pracy.
Joanna
 

Świeca trzydziestodniowa
O otwarcie bram nieba dla zmarłej Genowefy i Zdzisława Kazimierczuk.
Siostra Dominika
 

Świeca wieczysta
Dziękuję Ci Ojcze że dałeś mi życie i za to , że zawsze słuchasz moich próśb i je spełniasz. Proszę Cię o zdrowie dla mnie - ciała i duszy , żebym mogła pracować dla swojej rodziny i cieszyć się nią , żebym dobrze wykorzystała czas dany mi przez Ciebie. Proszę Cię żebym nie zachorowała na nowotwór jak moi rodzice ani inną - ciągnącą się w czasie chorobę - żeby moje dzieci nie musiały doświadczać tego co ja - i ja żebym nie musiała tak się męczyć przed śmiercią jak moi kochani rodzice.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Trzeźwość bliskich osób i potrzebne łaski.
Zofia
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca wieczysta
Proszę o opiekę Bożą i błogosławieństwo dla mojego syna Piotra, by Pan Bóg był zawsze obecny w jego życiu, strzegł jego dróg i ukształtował go na prawdziwego katolika - ucznia i świadka Jezusa Chrystusa.
Dominika
 

Świeca siedmiodniowa
Znana wspomożycielka dusz czyśćcowych (nieżyjąca już) Maria Simma pisała w swojej książeczce \"Moje przeżycia z Duszami Czyśćcowymi\" (na str. 38, wydanie ojca St. Skudrzyka T.J.), że te dusze \"najczęściej zjawiają się w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Boskiej i w poście. Szczególnie dużo ich przyjść może w Wielki Tydzień, w listopadzie i w Adwencie.\" Zgodnie zaś z innymi słowami Marii Simmy, Najświętsza Maryja Panna uwalnia najwięcej dusz z czyśćca cztery razy do roku: na Boże Narodzenie, w Wielki Piątek, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego oraz w uroczystość Jej Wniebowzięcia. (Źródło tej informacji: broszurka \"Przedziwne sekrety dusz czyśćcowych. Siostra Emmanuel rozmawia w Marią Simmą\" - wydana w roku 1997 w ramach serii broszurek o Medjugorju opublikowanych przez Wydawnictwo Księży Marianów w Warszawie). Dlatego teraz, kiedy mamy wielkie święto Matki Boskiej, uroczystość Jej Wniebowzięcia - dzień tak szczególny dla dusz czyśćcowych, chciałbym prosić o modlitwę za zmarłych: 1. z mojej rodziny: babcię Marunię, babcię Zosię, dziadka Jurka, wujka Ryśka i zmarłych z dalszej rodziny (znanych bardziej moim rodzicom niż mnie) oraz znanych mi powinowatych moich ciotek i dawnych bliższych znajomych rodziny; 2. zmarłych z mojej byłej szkoły podstawowej (13 osób), liceum (4 osoby) i uczelni (26 osób); 3. Alfredę Kaczorowską, Zofię i Józefa Kromskich, Kazimierza Szopę i zmarłych wolontariuszy szczecińskiego Hospicjum św. Jana Ewangelisty; 4. Józefa Kwiatkowskiego i zmarłych uczestników spotkań Odnowy w Duchu Świętym w parafii św. Jana Bosco w Szczecinie w latach 1991-1996; 5. moich rodziców chrzestnych Jadwigę i Jerzego; 6. księdza kanonika Stanisława Skorodeckiego; 7. księdza marianina z Lichenia - Olgierda Nassalskiego, ojca pasjonistę Dominika Busztę z Rodziny Matki Pięknej Miłości i księdza Krzysztofa Pasiekę MSF z Apostolstwa Dobrej Śmierci; 8. księdza kanonika Tadeusza Moskala; 9. prymasa Józefa Glempa i trzech nieżyjących arcybiskupów szczecińsko-kamieńskich: Kazimierza Majdańskiego, Mariana Przykuckiego i Zygmunta Kamińskiego; 10. Pawła Szczerzyńskiego i Piotra Radonia; 11. czworo moich zmarłych lekarzy; 12. profesora Wolfganga Richtera z Berlina.
Paweł
 

Świeca wieczysta
O cud uwolnienia mojego brata z nałogu alkoholowego i zaburzeń psychicznych.
Justyna
 

Świeca trzydziestodniowa
Boże proszę Cię o wyzwolenie z depresji Wiesi, oddal od niej złe myśli, przebacz grzechy pokoleniowe i uchroń moją rodzinę od zła.
Jolanta
 

Świeca siedmiodniowa
Kochana Matko, bardzo proszę o uwolnienie z nałogu Roberta, proszę o uzdrowienie jego duszy.
Weronika
 

Świeca wieczysta
Za św.p Irenę, Mariana, Bolesława, Walerię, Józefa, Basię,Daniela, Genowefę, Edwarda, Romana, Natalię, Mariannę, Ryszarda, za zmarłych z rodziny.
Anna
 

Świeca trzydziestodniowa
O rozwiazanie problemu, którego nie umiem rozwiazać
Anna
 

Świeca wieczysta
Maryjo Kochana proszę Cię o opiekę Trójcy Przenajświętszej w czasie okresu narzeczeństwa, o wytrwanie w czystości oraz o to aby nasze potomstwo w przyszłości urodziło się zdrowe, a nam aby dane było mieszkać wspólnie jak w prawdziwe małżeństwie.
Kamila
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boza blagam cie o laske zdrowia dla mnie moich dzieci i rodzicow Matko Boza prosze Cie o nawrocenie moich dzieci i ochraniaj je od wszelkich nalogow
Bozena
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrej i uczciwej pracy
Agnieszka
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o zdanie licencjatu z języka angielskiego w 2017 roku.
Anna
 

Świeca trzydziestodniowa
Matko Boża proszę Boga o łaskę zdrowia i jedności w rodzinie, a szczególnie o ułożenie życia osobistego syna Marcina, o znalezienie żony i założenie własnej dobrej rodziny. Danuta
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
uratowanie naszej rodziny,uratowanie dla nas naszego domu
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Bóg Ojciec i Pan Jezus jeszcze raz wylali Ducha Świętego na Polskę, tak jak to było w pierwszej połowie lat 90., kiedy panowało ożywienie w polskim Kościele i w ruchach przykościelnych, ale potem to przygasło.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
goraco prosze w intencji rozwiazania pewnych problemow rodzinnych maria.
Maria
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę o potrzebne łaski dla mnie, pełny powrót do zdrowia w imię Jezusa Chrystusa. Daj mi sile i zdrowie aby pomoc Ojcu. Proszę opiekuj się mną, ojcem i moimi bliskimi, chroń nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami Amen Teresa z Krakowa
Teresa
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę o potrzebne łaski, powrót do zdrowia mojego Taty w imię Jezusa Chrystusa. Daj mu sile Proszę opiekuj się Tatusiem chroń przed wszelkimi niebezpieczeństwami Amen Teresa z Krakowa
Teresa
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca wieczysta
Matko moja zanosze intencje moch dzieci MAGDALENY i DANIELA o laske nawrocenia laske zdrowia i prosze o wieczny opoczynek dla Arkadiusza Szymiec i sily dla mnie bym potrafila przetrwac Jego smierc.Badz prosze ze mna na zawsze badz prosze ze wszystkimi ktorych kocham Tobie Matko zawierzam swoje i moich dzieci zycie.
Klaudia
 

Świeca siedmiodniowa
o błogosławieństwo w małżeństwie i obdarowanie zdrowymi dziećmi
Regina
 

Świeca wieczysta
prosze o opieke nad moja rodzina
Anna
 

Świeca siedmiodniowa
26 lipca - św. Anny: ?MODLITWA O ŚW. ANNIE, do której nabożnego samotrzeć odmawiania, Ojciec Ś. Aleksander IV. , mocą służącą Stolicy Apostolskiej, przywiązał dla wiernych odpusty: Bądź pozdrowiona, Panno Maryo! łaskiś Bożej pełna, Pan z Tobą. Łaska Twoja niech będzie ze mną. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiona niech będzie Ś. Anna, Matka Twoja, z której się Ty bez zmazy grzechu pierworodnego narodziłaś, z Ciebie zaś narodził się Syn Boży, Jezus Chrystus. Święta Maryo, Matko Boża! Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.? [Zacytowane ze str. 460-461 książeczki do nabożeństwa ?Zdrowaś Marya? wydanej w Wilnie w roku 1927 ?nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego?, zaopatrzonej w kościelne pozwolenie druku: ?Nihil obstat Wilno, 13. V. 1927 a. Dr. Albinus Jaroszewicz. Censor libr. IMPRIMATUR + Casimirus Michalkiewicz Episcopus Auxiliaris Vilnensis vic. gen. A. Mościcki pro Cancellario Curiae Vilnae, 13. V 1927 an.? ]
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
W pewnej ważnej intencji.
Dominika
 

Świeca siedmiodniowa
Wspomagajcie nas nieustannie i orędujcie za nami, o Wy, wszyscy święci, spośród których zazwyczaj dobierano grono CZTERNASTU ŚWIĘTYCH WSPOMOŻYCIELI: św. Małgorzato Dziewico i Męczennico (Patronko dzisiejsza, 20 lipca), św. Barbaro Dziewico i Męczennico (4 XII), św. Doroto Dziewico i Męczennico (6 II), św. Katarzyno Dziewico i Męczennico (25 XI), św. Mikołaju (6 XII), św. Rochu (16 VIII), św. Błażeju (3 II), św. Wicie (15 VI), św. Krzysztofie (25 VII), św. Idzi (1 IX), św. Magnusie (6 IX), św. Wolfgangu (31 X), św. Sebastianie (20 I), św. Oswaldzie (5 VIII), św. Jerzy (24 IV), św. Achacy (22 VI), św. Erazmie (2 VI), św. Eustachy (20 IX), św. Cyriaku (8 VIII), św. Pantaleonie (27 VII) i św. Dionizy (10 X). Wraz z Matką Bożą Wspomożycielką Wiernych i Matką Nieustającej Pomocy trzymajcie dyżur ratowniczy nad nami we dnie i w nocy, a także módlcie się za nami przez Jej przyczynę do Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta). Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za moją córkę Patrycję,łaskę nawrócenia dla niej i szybki powrót do zdrowia fizycznego,psychicznego i duchowego oraz by odzyskała radość z bycia dzieckiem bożym.
Iwona
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boska , proszę Cię wstawiaj się za mną u Swojego Syna i poleć mi moją troskę....Pragnę aby Bóg wysłuchał mojej prośby ,pragnę uświadczyć jego dobroci i łaski, ja jego dziecko .Matko wszystkich ludzi proś za nas, o to Cię błagam
Irena
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej i na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
I. Matko Boża Różańcowa z Fatimy, św. Janie Pawle II, który odwiedzałeś narody, Patronie roku 2015 w Polsce, i św. Benedykcie, główny Patronie Europy, Patronie dzisiejszego święta (11 lipca) - módlcie się o niezbędne nawrócenie EUROPY (w tej intencji można odmówić modlitwę maryjną i Litanię do św. Benedykta).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
II. Matko Boża Różańcowa z Fatimy, św. Janie Pawle II, który odwiedzałeś narody, Patronie roku 2015 w Polsce, i św. Pawle Apostole, którego Domem jest Kościół Wschodni (co zostało podane w orędziu z dnia 24 X 1994 otrzymanym przez Vassulę Ryden, które można znaleźć poprzez stronę www.voxdomini.com.pl ), módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW WSCHODNIOCHRZEŚCIJAŃSKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Witaj Królowo\" i Litanię do św. Pawła Apostoła).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
III. Matko Boża Różańcowa z Fatimy, św. Janie Pawle II, który odwiedzałeś narody, Patronie roku 2015 w Polsce, i św. Kazimierzu królewiczu, Patronie Polski i Litwy, blisko spokrewniony także z królami Czech i Węgier - módlcie się o niezbędne nawrócenie KATOLICKICH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH oraz KRAJÓW BAŁTYCKICH i UGROFIŃSKICH (w tej intencji zwykle odmawiałem modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Pod Twoją obronę\" i Litanię do św. Kazimierza).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IV. Matko Boża Różańcowa z Fatimy, św. Janie Pawle II, który odwiedzałeś narody, Patronie roku 2015 w Polsce, i św. Franciszku, Patronie Włoch, ustanowiony w roku 1939 przez Piusa XII i zatwierdzony uroczyście przez parlament włoski w roku 1958 - módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW ITALOROMAŃSKICH (w tej intencji zwykle odmawiałem modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo\" i Litanię do św. Franciszka z Asyżu).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
V. Matko Boża Różańcowa z Fatimy, św. Janie Pawle II, który odwiedzałeś narody, Patronie roku 2015 w Polsce, i św. Tereso od Dzieciątka Jezus, Patronko Francji, ogłoszona w roku 1944 przez Piusa XII jako druga taka patronka obok św. Joanny d\'Arc - módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW GALLOROMAŃSKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo\" i Litanię do św. Teresy od Dzieciątka Jezus).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VI. Matko Boża Różańcowa z Fatimy, św. Janie Pawle II, który odwiedzałeś narody, Patronie roku 2015 w Polsce, i św. Tereso z Avila, Patronko Hiszpanii, ustanowiona w roku 1617 przez hiszpańskie Kortezy Generalne (czyli hiszpański parlament) - módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW IBEROROMAŃSKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Witaj Królowo\" i Litanię do św. Teresy z Avila).
Paweł
 

 1 |
 2 |
 3 |
 4 |
 5 |
 6 |
 7 |
 8 |
 9 |
...
  
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI              KRAKÓW 2016