Świeca wieczysta
W intencji pokoju na całym Świecie .... o łaskę Ducha Św. aby spłynął na osoby rządzące aby Duch spłynął na nich i pozwolił im podejmować właściwe i rozsądne decyzje, mające na celu POKÓJ, ponadto o zdrowie i łaski dla całej rodziny Nieszwic, Szczudło, z podziękowaniami za dotychczas otrzymane.
Jarosław
 

Świeca siedmiodniowa
O pomyślną operację i powrót do zdrowia dla Bożenki
Jacek
 

Świeca siedmiodniowa
Bardzo proszę o modlitwę o wyzwolenie z moich uzależnień. Patryk
Patryk
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę cię Maryjo Fatimska o nawrócenie grzeszników, moich nieprzyjaciół, za tych którzy z różnych względów życiowych odeszli od Pana Boga, pogubili się w życiu, za członków mojej rodziny, mojego środowiska z jakim miałem kontakt o ich nawrócenie oraz pokój w ich sercach.
Tomasz
 

Świeca wieczysta
Proszę o uwolnienie mojej siostry z nałogu alkoholizmu,który coraz bardziej niszczy jej życie oraz o rozwiązanie jej bardzo trudnej w obecnej chwili sytuacji.
Monika
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę dla mojej rodziny, rodziców brata i mojej narzeczonej żeby żyli w zdrowiu i miłości. Proszę również o modlitwę za bliskich i rodzinę która odeszła już do Boga. Chciałbym również pomodlić się o zdrowie dla siebie i poradzenie sobie ze wszystkimi problemami oraz swoim trudnym charakterem.
Krzysztof
 

Świeca wieczysta
proszę o uwolnienie i nawrócenie się mojej rodziny. Łaskę wiary, nadziei, miłości, zgody i trzeźwości oraz uczciwej pracy. Uwolnienie ze spirali długów, możliwość spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz zadośćuczynienia bliźniemu. Pojednanie i zgodę w małżeństwie Anety i Grzegorza, Katarzyny i Wojciecha, Wioletty i Mariusza, Beaty i Roberta, Beaty i Jacka, Małgorzaty i Marka, Jolanty i Gerarda, Marii i Bolesława, Marleny i Kajetana, Katarzyny i Rafała, Ewy i Artura, Haliny i Andrzeja. Łaski dla Anny i jej rodziny oraz dla Igi, Wojciecha i Natalii
Beata
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę Cię najlepsza Matko o nawrócenie mojej córki Marysi
Barbara
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o modlitwę w intencji o szybkie zakończenie mojej bardzo trudnej sytuacji życiowej.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Mateczko Święta proszę Cię o nawrócenie dla moich znajomych i bliskich, którzy odsunęli się od Boga popadając często w grzechy ciężkie, proszę zwłaszcza o nawrócenie dla mojej mamy, brata i męża oraz mojej koleżanki Magdy, aby odkryli na nowo radość płynącą z wiary i ochotnym sercem powrócili do Rodziny Bożej. By w naszej rodzinie powróciła miłość i spokój, aby nasze schorowane relacje rodzinne zostały uleczone. Proszę również o siły w trudnych chwilach oraz w chorobach, które nas doświadczają, byśmy potrafili przyjmować z pokorą cierpienia z nimi związane, a jeśli Bóg pozwoli otrzymali również zdrowie. Maryjo Królowo Polski dopomóż naszej Ojczyźnie powrócić do Boga, spraw by poruszyły się serca naszych Rodaków i mądrze wybrali władze Polski na kolejne lata, a wybory zostały przeprowadzone uczciwie i demokratycznie. Bóg zapłać za modlitwę.
Anna
 

Świeca trzydziestodniowa
O Matko Moja błagam cię módl się za mnie i mojego męża Dariusza o potomstwo tak długo się staramy o dzieciątko błagam o modlitwe za nas o dar macierzyństwa abym mogła pod sercem nosić mała istote wiem że dzieci są nie nasze tylko Boga Bóg daje nam na wychowanie niech Pan Bóg nam zaufa z Panem Bogiem Angelika Broniszewska
Angelika
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o czystą miłość do Dominika. Proszę o to, bym była dla niego życzliwa i miła.
Ewa
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o umocnienie mojej wiary, o dar zdrowia dla mnie i mojej rodziny, o wyjście z bardzo trudnej sytuacji finansowej naszej rodziny, o pomyślne zdanie matury mojego syna, o nawrócenie mojego męża.
Aleksandra
 

Świeca siedmiodniowa
INTENCJA: Aby powszechnie i świadomie zyskiwano wszystkie odpusty przedsoborowo-posoborowe, to znaczy takie, które istniały już przed soborem watykańskim II, a są nadal aktualne i uwzględnione w posoborowym Wykazie Odpustów. Do takich PODSTAWOWYCH modlitw odpustowych (które obecnie mają \"odpust cząstkowy\", a przed soborem miały wymienione poniżej odpusty) należą: 1.Przeżegnanie się \"W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.\" - odpust 3 lat; a za przeżegnanie się wodą święconą - odpust 7 lat. 2. Modlitwa \"Anioł Pański\" - odpust 10 lat. 3.Litanie zatwierdzone do odmawiania publicznego: Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa - odpust 7 lat; Litania do Najśw. Imienia Jezus - odpust 7 lat; Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa - odpust 7 lat; Litania loretańska do Najśw. Maryi Panny - odpust 7 lat; Litania do św. Józefa - odpust 5 lat; Litania do Wszystkich Świętych - odpust 5 lat jest przywiązany do tekstu przedsoborowego, który znacznie różni się od posoborowego; do tekstu posoborowego przywiązany jest \"odpust cząstkowy\" według posoborowego Wykazu Odpustów. 4.\"Pod Twoją obronę\" - odpust 5 lat. 5.\"Wierzę w Boga\" (Wyznanie wiary) - odpust 5 lat. 6. Akt wiary, nadziei i miłości - odpust 7 lat za odmówienie tych 3 aktów razem. 7.\"Aniele Boży, Stróżu mój, mnie Tobie powierzonego, oświecaj niebieską łaską, strzeż, kieruj i rządź. Amen.\" - odpust 300 dni. 8.\"Duszo Chrystusowa...\" (Modlitwa św. Ignacego Loyoli) - odpust 300 dni; a za odmówienie po Komunii świętej - odpust 7 lat. 9. Kantyk Maryi \"Wielbi dusza moja Pana...\", czyli \"Magnificat\" (z Ewangelii wg św. Łukasza 1,46-55; na końcu odmawia się \"Chwała Ojcu...\") - odpust 3 lat. 10.\"Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo...\" (Modlitwa św. Bernarda) - odpust 3 lat. 11.\"Przed tak wielkim Sakramentem...\" (Hymn eucharystyczny \"Tantum ergo Sacramentum\") - odpust 5 lat; a za odmówienie przed Najśw. Sakramentem - odpust 10 lat. 12.\"Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich i ogień miłości w nich zapal.\" - odpust 300 dni. 13. Psalm 130(129) \"Z głębokości...\" (\"De profundis\"; na końcu odmawia się \"Chwała Ojcu...\" i \"Wieczny odpoczynek...\") - odpust 3 lat. 14.\"Wieczny odpoczynek racz im (mu, jej) dac, Panie, a światłośc wiekuista niechaj im (mu, jej) świeci. Niech odpoczywają (odpoczywa) w pokoju. Amen.\" - odpust 300 dni. 15.\"Składamy Ci dzięki, Wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.\" - odpust 300 dni.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi Świętej i na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
3 Maja - w intencji ZA OJCZYZNĘ ofiaruję dwie modlitwy: 1. MODLITWA DO NAJŚW. MARII PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI: \"Najświętsza Panno, Matko Boża, miłowana i czczona w Twej przesławnej świątyni na Jasnej Górze, gdzie od wieków jesteś szafarką łask dla wiernego Ci ludu: kornie Cię błagamy: jak wyrwałaś ojców naszych z tylu niebezpieczeństw, tak przybądź nam teraz na pomoc i wybaw nas, zawsze błogosławiona Królowo Polski.\" - Jego Świątobliwośc Papież Pius XII udzielił odpustu 500 dni toties quoties i zupełnego, pod zwykłymi warunkami, raz na miesiąc, wiernym narodowości polskiej, którzy tę modlitwę co dzień odmawiac będą. (Reskr. św. Penit. Apost. I.3179/43 z 23 sierpnia 1943 i 7877/43 z 30 listopada 1943). [Źródło: strona 64 edycji encykliki \"Mystici Corporis\" papieża Piusa XII, wznowionej w roku 1997 przez Wydawnictwo TE DEUM, ul. Ostrowska 19, 05-402 Otwock]. 2. Ojciec św. Leon XIII dnia 19 listopada 1892 r. przywiązał odpust do pobożnego wzywania Imienia Maryi: \"NAJŚWIĘTSZA PANNO MARYJO, KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ, MÓDL SIĘ ZA NAMI\" (Źródło tej informacji: strona 52 książki ks. G. Augustynika \"Miłośc Boga i Ojczyzny w życiu i czynach świątobliwej Wandy Malczewskiej\" - Wrocław 1998, wydanie Wydawnictwa \"Arka\": www.ppharka.hg.pl ).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
1 maja - św. Józefa Rzemieślnika, dawne święto I klasy; módlmy się: 1. MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA ułożona przez św. Bernardyna ze Sieny: \"Pamiętaj o nas, błogosławiony Józefie, i Twymi modłami wstawiaj się za nami u Twego domniemanego Syna; również i Najświętszą Pannę Oblubienicę Twoją uczyń dla nas łaskawą, wszak Ona jest Matką Tego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje po wszystkie wieki wieków. Amen.\" (3 lata odpustu; odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne odmawianie; warunki zwykłe. - Św. Penitencjaria Apostolska, 13 VI 1936). 2.\"Jezu, Maryjo, Józefie św., Wam oddaję serce i duszę moją. Jezu, Maryjo, Józefie św., bądźcie ze mną przy mym skonaniu. Jezu, Maryjo, Józefie św., niechaj w obecności Waszej ducha mego Bogu oddam w pokoju. Amen.\" (7 lat odpustu za każde z tych wezwań, czyli razem 21 lat. Odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne odmawianie. - Św. Penitencjaria Apostolska, 12 X 1936). 3.\"Daj nam, św. Józefie, niewinne prowadzic życie, niech ono będzie bezpieczne pod opieką Twoją.\" (300 dni odpustu raz na dzień). 4.\"Święty Józefie, Wzorze i Patronie czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego, módl się za nami.\" (100 dni odpustu raz na dzień). 5.\"Święty Józefie, żywicielu Syna Bożego i Stróżu Przeczystej Dziewicy, módl się za nami.\" (300 dni odpustu raz na dzień). 6.\"O św. Józefie, przybrany Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa i prawdziwy Oblubieńcze Maryi Dziewicy, módl się za nami.\" (300 dni odpustu - Leon XIII, 15 V 1891). --- Powyższa modlitwa oraz modlitewne akty strzeliste są wzięte z książeczki do nabożeństwa \"Ogień Miłości Jezusa Chrystusa\" wydanej przez \"Wydawnictwo książek do nabożeństwa J. Cebulski, Kraków, ul. Szewska 22\" za pozwoleniem Książęco-Metropolitalnej Kurii w Krakowie z dnia 20 V 1939 (X. STANISŁAW Bp, Wik. gen., X. Stefan Mazanek, L. 3456/39).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
30 kwietnia - ŚW. PIUSA V, PAPIEŻA. Święty Piusie V, papieżu Odnowy trydenckiej w XVI wieku, dzisiaj - w Twoje liturgiczne wspomnienie - proszę Cię, wstawiaj się u Boga i u Matki Bożej, aby w całym Kościele jasna stała się wola Boża odnośnie do tzw. Mszy trydenckiej, czyli Mszy św. Piusa V, obecnie określonej oficjalnie jako \"forma nadzwyczajna Rytu rzymskiego\". Uproś, Ojcze święty Piusie V, rozeznanie z niezbędną oczywistością dla wszystkich (dla hierarchii kościelnej, dla zakonów i dla laikatu) w tym, jakiej Mszy świętej życzy sobie ZAWSZE i WSZĘDZIE Pan Bóg i czy to czasami nie jest tak, że począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku Kościół pobłądził w dziedzinie liturgii, a w liturgii przedsoborowej (sprzed soboru watykańskiego II) PRAKTYCZNIE NIC NIE POTRZEBA BYŁO ZMIENAC. Święty Piusie V, módl się za nami. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska prosimy wstaw się za nami do Boga o potrzebne łaski dla nas, o to by nasz synuś Szymonek zaczął normalnie jeść z butelki i by wrócił szybko do zdrowia po zabiegu chirurgicznym i żeby choroba nie nawracała się.Prosimy również o zdrowie dla nas.
Przemek
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi Świętej i na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, we wspomnienie liturgiczne św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła, zwanego OJCEM SCHOLASTYKI, chciałbym pomodlic się do niego i do innych świętych żyjących w tzw. okresie scholastyki średniowiecznej, której rozkwit przypadł na XII-XIII wiek, aby uprosili nam mądrośc - przede wszystkim tę potrzebną do odróżniania dobra od zła, ale też mądrośc w naszym całościowym poglądzie na świat: 1. Św. Bernardzie, Doktorze miodopłynny (łac.: Doctor melifluus), upraszaj nam dar Bożej mądrości. 2. Św. Antoni Padewski, Doktorze ewangeliczny (łac.: Doctor evangelicus), módl się za nami. 3. Św. Albercie Wielki, Doktorze wszechstronny (Doctor universalis), módl się za nami. 4. Św. Bonawenturo, Doktorze seraficki (Doctor seraphicus), módl się za nami. 5. Św. Tomaszu z Akwinu, największy z Doktorów Kościoła, zwany Doktorem powszechnym (Doctor communis) i Doktorem Anielskim (Doctor Angelicus), upraszaj nam dar Bożej mądrości. 6. Bł. Janie Dunsie Szkocie, zwany Doktorem wnikliwym (Doctor subtilis), módl się za nami. 7. Maryjo, Stolico Mądrości, przyjmij te modlitwy nasze i uproś nam dar Bożej mądrości; uproś też odrodzenie się ludzkiej mądrości, której wyrazem jest FILOZOFIA, będąca raczej w wielkim kryzysie, odkąd nastał schyłek scholastyki i przeminęły czasy świetnych umysłów wyżej tu wymienionych. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi Świętej i na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca trzydziestodniowa
Kochana Matko, przez Twoje rece prosze o potrzebne laski dla mnie samej, szczegolnie prosze o laske pokochania i zaakceptowania samej siebie i mojej hostorii zycia. Prosze o laske blogoslawionego meza, o spotkanie tego jedynego, ktorego Pan Jezus dla mnie wybral i przygotowal.
Iwona
 

Świeca trzydziestodniowa
Przez rece Matki Bozej prosze o potrzebne laski dla Ludwika, szczegolnie o blogoslawione i obfite owoce cierpienia po stracie jego mamy, o Ducha Pocieszenia, o dojrzalosc, madrosc i roztropnosc oraz o gleboka wiare dla niego.
Iwona
 

Świeca trzydziestodniowa
Matko Kochana, za Twoim wstawiennictwem prosze Cie o uwolnienie od przeklenstwa, ducha zametu i chaosu oraz od ducha ciaglego powracania do przeszlosci dla mojego Taty Andrzeja.
Iwona
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, 16 kwietnia, we wspomnienie św. Bernadetty Soubirous, wizjonerki z Lourdes, której ciało po śmierci nie rozłożyło się, chciałbym prosic o modlitwę w moich potrzebach Matkę Bożą - z duszą i ciałem Wniebowziętą - oraz najbardziej znanych świętych, których ciała nie rozłożyły się, a są to: 1) św. Agata 2) św. Agnieszka z Montepulciano 3) św. Albert Wielki 4) św. Andrzej Bobola 5) św. Aniela Merici 6) św. Antoni Maria Zaccaria 7) św. Antonin 8) św. Bernadetta Soubirous 9) św. Bernardyn ze Sieny 10) św. Cecylia 11) św. Dominik Savio 12) św. Edmund Rich z Canterbury 13) św. Edward Wyznawca 14) św. Ferdynand III, król Kastylii i Leonu 15) św. Filip Nereusz 16) św. Franciszek Ksawery 17) św. Franciszek Salezy 18) św. Franciszek z Paoli 19) św. Franciszka Ksawera Cabrini 20) św. Franciszka Rzymianka 21) św. George Preca z Malty 22) św. Izydor Oracz 23) św. Jakub z Marchii 24) św. Jan Bosco 25) św. Jan Boży 26) św. Jan Maria Vianney 27) św. Jan od Krzyża 28) św. Jan XXIII 29) św. Joanna de Valois 30) św. Joanna Franciszka de Chantal 31) św. Jozafat 32) św. Józef z Kupertynu 33) św. Julia Billiart 34) św. Kamil de Lellis 35) św. Karol Boromeusz 36) św. Katarzyna Bolońska 37) św. Katarzyna Genueńska 38) św. Katarzyna Laboure 39) św. Katarzyna Ricci 40) św. Katarzyna ze Sieny 41) św. Klara 42) św. Kryspin z Viterbo 43) św. Ludwik Bertrand 44) św. Ludwika de Marillac 45) św. Luigi Orione 46) św. Magdalena Zofia Barat 47) św. Małgorzata z Kortony 48) św. Marcin de Porres 49) św. Maria Goretti 50) św. Maria Magdalena de Pazzi 51) św. Mikołaj z Tolentino 52) św. Ojciec Pio 53) św. Pacyfik z San Severino 54) św. Paschalis Baylon 55) św. Piotr Julian Eymard 56) św. Pius X 57) św. Rita 58) św. Romuald 59) św. Rose Philippine Duchesne 60) św. Róża z Limy 61) św. Róża z Viterbo 62) św. Serafin z Montegranaro 63) św. Stanisław Kostka 64) św. Sylwan (zm. ok. 350 r.) 65) św. Szarbel 66) św. Teresa od Dzieciątka Jezus 67) św. Teresa z Avila 68) św. Weronika Giuliani 69) św. Wincenty a Paulo 70) św. Wincenty Pallotti 71) św. Zyta 72) bł. Alojzy Stepinac 73) bł. Aniela z Foligno 74) bł. Anna Maria Taigi 75) bł. Imelda Lambertini 76) bł. Karol Austriacki 77) bł. Małgorzata z Castello 78) bł. Marek Marconi 79) bł. Maria Angela Astorch 80) bł. Maria Assunta Pallotta 81) bł. Maria Delgado 82) bł. Maria Magdalena Martinengo 83) bł. Maria od Aniołów 84) bł. Salomea z Krakowa 85) czcigodna Maria z Agredy
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Pani Fatimska pobłogosław moją rodzinę na każdy dzień, bądź przy mojej rodzinie każdego dnia, szczególnie Cię proszę o Matko o pomoc dla mojej córki, aby odzyskała siły na dokńczenie szkół, aby miała się obronić prace dyplomowe, aby nie było w niej zwątpienia,utwierdź ją Fatimska Pani w wierze, nadzieji i miłości, pomóż jej poznać swojego męża ,uszczęśliw małżeństwem i macieżyństwem. mama
Marianna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi Świętej i na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Chciałbym prosic o modlitwę za ojca Melvina Doucette M.Afr. z Wyspy Księcia Edwarda w Kanadzie, któremu właśnie skończył się olej do ogrzewania mieszkania, a nie ma pieniędzy, żeby kupic nowy olej, i siedzi w zimnym mieszkaniu w zimowym ubraniu. Jak napisał na swojej stronie www.ourladyofpei.com , ma nadzieję, że w ogóle będzie spał w nocy.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
o zdrowie dla babci Marii Woźniak
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
WTOREK WIELKANOCNY - piąty dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego (Pan Jezus powiedział do św. Faustyny: \"Dziś sprowadź Mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu Miłosierdzia Mojego\" - Dzienniczek 1218). MODLITEWKA O NAWRÓCENIE BŁĄDZĄCYCH: \"Abyś wszystkich błądzących do jedności Kościoła przywołac, a wszystkich niewiernych do światła Ewangelii sprowadzic raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.\" - 300 dni odpustu (Św. Penitencjaria Apostolska, 15 XI 1927). [Źródło: strona 146 książeczki do nabożeństwa \"Ogień Miłości Jezusa Chrystusa\" wydanej przez \"Wydawnictwo książek do nabożeństwa J. Cebulski, Kraków, ul. Szewska 22\" za pozwoleniem Książęco-Metropolitalnej Kurii w Krakowie z dnia 20 V 1939 (X. STANISŁAW Bp. Wik. gen., X. Stefan Mazanek, L. 3456/39)]
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego, aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi Świętej i na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy i dla mnie. Pomagaj mi w nauce na studiach. Ześlij łaski pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
1. Matko Boża Fatimska, święta Katarzyno ze Sieny, współpatronko Europy, oraz święty Franciszku, Patronie Włoch i Patronie imienia obecnego papieża, wstawiajcie się u Boga w intencji krajów historycznie związanych z Italią, której prymasem jest papież, tzn. w intencji Włoch, Watykanu, San Marino, Monako i Malty. (W tej intencji odmawiałem zwykle Zdrowaś Maryjo z dodatkami pochodzącymi z objawień w Garabandal i z objawień Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi danych węgierskiej mistyczce Erzsebet Kindelmann, a mianowicie w następujący sposób: \"Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża i MATKO NASZA, módl się za nami grzesznymi, ROZLEJ NA CAŁĄ LUDZKOŚC DZIAŁANIE ŁASKI TWOJEGO PŁOMIENIA MIŁOŚCI teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.\").
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
2. Matko Boża Fatimska, święci Cyrylu i Metody, współpatronowie Europy, oraz bł. Karolu z rodu Habsburgów, ostatni cesarzu Austro-Węgier (którego kolejna rocznica śmierci przypada dzisiaj, 1 kwietnia), wstawiajcie się u Boga w intencji południowych (bliższych i dalszych) sąsiadów Polski, leżących głównie na obszarze dawnych Austro-Węgier, tzn. w intencji Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier, Rumunii, Mołdawii, Austrii, Liechtensteinu, Słowenii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. (W tej intencji: Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
3. Matko Boża, Królowo Korony Polskiej, święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), współpatronko Europy, oraz cała Wspólnoto Polska w niebie, wstawiajcie się u Boga w intencji krajów historycznie związanych z kręgiem państwowości polskiej, tzn. w intencji Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. (W tej intencji: Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
4. Matko Boża Fatimska, święta Brygido Szwedzka, współpatronko Europy, oraz święty Oskarze, Patronie Skandynawii, wstawiajcie się u Boga w intencji krajów (luterańskich) historycznie związanych z kręgiem państwowości szwedzkiej, tzn. w intencji Szwecji, Finlandii, Estonii i Łotwy. (W tej intencji: Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
5. Matko Boża Fatimska, święty Benedykcie, główny Patronie Europy, oraz wszyscy wymienieni wyżej współpatronowie Europy, wstawiajcie się u Boga w intencji tej części Europy, która en bloc nie jest jeszcze duchowo stracona w wyniku wielopokoleniowych grzechów i wielowiekowej historii, tzn. w intencji Europy środkowo-wschodniej, po wschodniej stronie Alp, od Finlandii aż po Grecję i Włochy. (W tej intencji: Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi Świętej i na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Znana wspomożycielka dusz czyśccowych (nieżyjąca już) Maria Simma pisała w swojej książeczce \"Moje przeżycia z Duszami Czyśccowymi\" (na str. 38, wydanie ojca St. Skudrzyka T.J.), że te dusze \"najczęściej zjawiają się w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Boskiej i w poście. Szczególnie dużo ich przyjśc może w Wielki Tydzień, w listopadzie i w Adwencie.\" Zgodnie zaś z innymi słowami Marii Simmy, Najświętsza Maryja Panna uwalnia najwięcej dusz z czyścca cztery razy do roku: na Boże Narodzenie, w Wielki Piątek, w uroczystośc Wniebowstąpienia Pańskiego oraz w uroczystośc Jej Wniebowzięcia. (Źródło tej informacji: broszurka \"Przedziwne sekrety dusz czyśccowych. Siostra Emmanuel rozmawia w Marią Simmą\" - wydana w roku 1997 w ramach serii broszurek o Medjugorju opublikowanych przez Wydawnictwo Księży Marianów w Warszawie). Dlatego teraz, kiedy mamy Wielki Post oraz zbliżają się pierwsze Nieszpory Niedzieli Palmowej rozpoczynającej Wielki Tydzień, w którym przypadnie też Wielki Piątek - dzień tak szczególny dla dusz czyśccowych, chciałbym prosic o modlitwę za zmarłych: 1. z mojej rodziny: babcię Marunię, babcię Zosię, dziadka Jurka, wujka Ryśka i zmarłych z dalszej rodziny (znanych bardziej moim rodzicom niż mnie) oraz znanych mi powinowatych moich ciotek i dawnych bliższych znajomych rodziny; 2. zmarłych z mojej byłej szkoły podstawowej (12 osób), liceum (3 osoby) i uczelni (26 osób); 3. Alfredę Kaczorowską, Zofię i Józefa Kromskich, Kazimierza Szopę i zmarłych wolontariuszy szczecińskiego Hospicjum św. Jana Ewangelisty; 4. Józefa Kwiatkowskiego i zmarłych uczestników spotkań Odnowy w Duchu Świętym w parafii św. Jana Bosco w Szczecinie w latach 1991-1996; 5. moich rodziców chrzestnych Jadwigę i Jerzego; 6. księdza kanonika Stanisława Skorodeckiego; 7. księdza marianina z Lichenia - Olgierda Nassalskiego, ojca pasjonistę Dominika Busztę z Rodziny Matki Pięknej Miłości i księdza Krzysztofa Pasiekę MSF z Apostolstwa Dobrej Śmierci; 8. księdza kanonika Tadeusza Moskala; 9. prymasa Józefa Glempa i trzech nieżyjących arcybiskupów szczecińsko-kamieńskich: Kazimierza Majdańskiego, Mariana Przykuckiego i Zygmunta Kamińskiego; 10. Pawła Szczerzyńskiego i Piotra Radonia; 11. czworo moich zmarłych lekarzy; 12. profesora Wolfganga Richtera z Berlina.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
OTO JESTEM CAŁY TWÓJ (po łac.: totus Tuus), a wszystko moje Twoim jest, o Panie Jezu najłaskawszy, przez Maryję, Twoją najmilszą Matkę! - Módlmy się, aby PRAWDZIWE NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY według nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (którego skrótowym zawołaniem są powyższe słowa \"TOTUS TUUS\" i którego właściwym świętem jest właśnie dzisiejsza uroczystośc Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie - 25 marca) rozpowszechniało się coraz bardziej w całym Kościele i na świecie, między innymi dzięki przykładowi św. Jana Pawła II, który je praktykował, a słowa \"TOTUS TUUS\" przyjął jako swoje zawołanie. Oto jestem cały Twój, a wszystko moje i wszyscy moi Twoimi są, o Trójco Przenajświętsza, przez Najświętszą Rodzinę i św. Michała Archanioła. Oby wszyscy praktykowali poświęcenie się Bogu przez Chrystusa, a Chrystusowi przez Maryję, przez św. Józefa i przez św. Michała Archanioła. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy i dla mnie. Pomagaj mi w nauce na studiach. Ześlij łaski pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca trzydziestodniowa
W sprawie znalezienia pracy dla znajomego
Alicja
 

Świeca siedmiodniowa
22 marca (V Niedziela Wielkiego Postu) - Ogólnopolski Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie. Oto odpustowa (przedsoborowa) MODLITWA O POKÓJ: \"Użycz, Panie, łaskawie pokoju za dni naszych, abyśmy, Twoim miłosierdziem wsparci, od grzechu wolnymi byli i od wszelkich zamieszek zabezpieczeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.\" - z Mszału Rzymskiego (3 lata odpustu - Św. Penitencjaria Apostolska, 3 III 1932). Jest to modlitwa wzięta z książeczki do nabożeństwa \"Ogień Miłości Jezusa Chrystusa\" wydanej przez \"Wydawnictwo książek do nabożeństwa J. Cebulski, Kraków, ul. Szewska 22\" za pozwoleniem Książęco-Metropolitalnej Kurii w Krakowie z dnia 20 V 1939 (X. STANISŁAW Bp. Wik. gen., X. Stefan Mazanek, L. 3456/39).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi Świętej i na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
19 marca - św. Józefa, święto I klasy; módlmy się: 1.\\\"Jezu, Maryjo, Józefie św., Wam oddaję serce i duszę moją. Jezu, Maryjo, Józefie św., bądźcie ze mną przy mym skonaniu. Jezu, Maryjo, Józefie św., niechaj w obecności Waszej ducha mego Bogu oddam w pokoju. Amen.\\\" (7 lat odpustu za każde z tych wezwań, czyli razem 21 lat. Odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne odmawianie. - Św. Penitencjaria Apostolska, 12 X 1936). 2.\\\"Daj nam, św. Józefie, niewinne prowadzic życie, niech ono będzie bezpieczne pod opieką Twoją.\\\" (300 dni odpustu raz na dzień). 3.\\\"Święty Józefie, Wzorze i Patronie czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego, módl się za nami.\\\" (100 dni odpustu raz na dzień). 4.\\\"Święty Józefie, żywicielu Syna Bożego i Stróżu Przeczystej Dziewicy, módl się za nami.\\\" (300 dni odpustu raz na dzień). 5.\\\"O św. Józefie, przybrany Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa i prawdziwy Oblubieńcze Maryi Dziewicy, módl się za nami.\\\" (300 dni odpustu - Leon XIII, 15 V 1891). --- Są to modlitewne akty strzeliste wzięte z książeczki do nabożeństwa \\\"Ogień Miłości Jezusa Chrystusa\\\" wydanej przez \\\"Wydawnictwo książek do nabożeństwa J. Cebulski, Kraków, ul. Szewska 22\\\" za pozwoleniem Książęco-Metropolitalnej Kurii w Krakowie z dnia 20 V 1939 (X. STANISŁAW Bp. Wik. gen., X. Stefan Mazanek, L. 3456/39).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Znana wspomożycielka dusz czyśccowych (nieżyjąca już) Maria Simma pisała w swojej książeczce \"Moje przeżycia z Duszami Czyśccowymi\" (na str. 38, wydanie ojca St. Skudrzyka T.J.), że te dusze \"najczęściej zjawiają się w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Boskiej i w poście. Szczególnie dużo ich przyjśc może w Wielki Tydzień, w listopadzie i w Adwencie.\" A z kolei książka \"Rękopis z czyścca\" na str. 25 przytacza takie słowa jednej z dusz czyśccowych: \"Owszem, widzimy czasem świętego Józefa, ale rzadziej niż Najświętszą Maryję Dziewicę.\" Dlatego teraz, kiedy mamy Wielki Post i zbliżają się właśnie pierwsze Nieszpory uroczystości świętego Józefa (19 marca), chciałbym prosic o modlitwę za zmarłych: 1. z mojej rodziny: babcię Marunię, babcię Zosię, dziadka Jurka, wujka Ryśka i zmarłych z dalszej rodziny (znanych bardziej moim rodzicom niż mnie) oraz znanych mi powinowatych moich ciotek i dawnych bliższych znajomych rodziny; 2. zmarłych z mojej byłej szkoły podstawowej (12 osób), liceum (3 osoby) i uczelni (26 osób); 3. Alfredę Kaczorowską, Zofię i Józefa Kromskich, Kazimierza Szopę i zmarłych wolontariuszy szczecińskiego Hospicjum św. Jana Ewangelisty; 4. Józefa Kwiatkowskiego i zmarłych uczestników spotkań Odnowy w Duchu Świętym w parafii św. Jana Bosco w Szczecinie w latach 1991-1996; 5. moich rodziców chrzestnych Jadwigę i Jerzego; 6. księdza kanonika Stanisława Skorodeckiego; 7. księdza marianina z Lichenia - Olgierda Nassalskiego, ojca pasjonistę Dominika Busztę z Rodziny Matki Pięknej Miłości i księdza Krzysztofa Pasiekę MSF z Apostolstwa Dobrej Śmierci; 8. księdza kanonika Tadeusza Moskala; 9. prymasa Józefa Glempa i trzech nieżyjących arcybiskupów szczecińsko-kamieńskich: Kazimierza Majdańskiego, Mariana Przykuckiego i Zygmunta Kamińskiego; 10. Pawła Szczerzyńskiego i Piotra Radonia; 11. czworo moich zmarłych lekarzy; 12. profesora Wolfganga Richtera z Berlina.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
MODLITWA ZA ZMALEGO TADEUSZA SZPAK..ORAZ ZMARŁYCH RYSZARDA I EUGENIUSZA SZPAK.
Lucyna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy i dla mnie. Pomagaj mi w nauce na studiach. Ześlij łaski pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
13 marca - kolejna rocznica wyboru papieża Franciszka: MÓDLMY SIĘ ZA PAPIEŻA NASZEGO FRANCISZKA. NIECH GO PAN STRZEŻE, ZACHOWA PRZY ŻYCIU, DARZY SZCZĘŚCIEM NA ZIEMI I BRONI PRZED NIEPRZYJACIÓŁMI. - Z brewiarza rzymskiego (Jest to modlitwa obdarzona odpustem cząstkowym zgodnie z posoborowym Wykazem Odpustów opublikowanym za pontyfikatu bł. Pawła VI dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 29 czerwca 1968 roku; modlitwa ta jest pozycją nr 39 w tym Wykazie).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Pan Bóg za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej i św. Józefa (mojego Patrona od Bierzmowania) wejrzał łaskawie na moje i mojej mamy intencje posłane do księży werbistów z Pieniężna na 9 Mszy św. nowennowych ku czci św. Józefa odprawianych w dniach od 10 do 18 marca.
Paweł
 

Świeca wieczysta
Przez ręce Najukochańszej, Przenajświętszej Matuchny zanoszę do Naszego Pana Boga Jezusa Chrystusa gorące prośby o łaskę uleczenia z wszelkich chorób, o szczęśliwie przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego na żyłach (szyja, głowa) u mojej mamy Anny, a na dalsze lata życia proszę o dobre zdrowie, opiekę Matki Przenajświętszej i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia mojej mamy Anny. Matko Najukochańsza wstaw się za moją mamą Anna i wyproś u swojego syna Jezusa łaskę uzdrowienia, uleczenia i szczęśliwej operacji. Matko dopomóż. Jezu Ufam Tobie. O Krwi i Wodo któraś wytrysnęła z serca Jezusowego Ufam Tobie. Jezu Ufam Tobie. L
Lidia
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy i dla mnie. Pomagaj mi w nauce na studiach. Ześlij łaski pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi Świętej i na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
INTENCJA: Aby ci wszyscy, którzy w Wielkim Poście tak usilnie w imieniu Kościoła nawołują wszystkich do nawrócenia i stosowania się do przykazań Bożych i KOŚCIELNYCH, a przede wszystkim biskupi katoliccy na całym świecie, jako ci, którzy ustanawiają PRZYKAZANIA KOŚCIELNE, wzięli sobie bardzo, ale to bardzo mocno do serca i zrobili nadzwyczaj sumienny rachunek sumienia z następujących słów papieża Franciszka zawartych w jego najnowszej adhortacji \"Evangelii gaudium\" (n. 43): \"(...) istnieją normy lub przykazania kościelne, które mogły byc bardzo skuteczne w innych epokach, ale które nie mają już tej samej siły wychowawczej jako drogi życia. Św. Tomasz z Akwinu podkreślał, że przykazania dane ludowi Bożemu przez Chrystusa i przez Apostołów \'są bardzo nieliczne\'. Cytując św. Augustyna, zauważał, że w przykazaniach dodanych później przez Kościół należy przestrzegac umiaru, \'aby życie wiernych nie stało się zbyt uciążliwe\' oraz aby nie przemienic naszej religii w niewolę, skoro \'miłosierdzie Boże chciało ją miec wolną\'.\" Oby biskupi rozeznali i osiągnęli wiedzę pewną w sumieniu, czy to czasami nie jest tak, że KOŚCIÓŁ POBŁĄDZIŁ W DZIEDZINIE LITURGII (odchodząc od liturgii trydenckiej i fałszywie interpretując dwuznaczne zresztą dyrektywy soboru watykańskiego II na temat liturgii), a wobec tego niektóre przykazania kościelne stoją pod dużym znakiem zapytania.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Znana wspomożycielka dusz czyśccowych (nieżyjąca już) Maria Simma pisała w swojej książeczce \"Moje przeżycia z Duszami Czyśccowymi\" (na str. 38, wydanie ojca St. Skudrzyka T.J.), że te dusze \"najczęściej zjawiają się w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Boskiej i w poście. Szczególnie dużo ich przyjśc może w Wielki Tydzień, w listopadzie i w Adwencie.\" Dlatego teraz, w Wielkim Poście oraz w pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca, chciałbym prosic o modlitwę za zmarłych: 1. z mojej rodziny: babcię Marunię, babcię Zosię, dziadka Jurka, wujka Ryśka i zmarłych z dalszej rodziny (znanych bardziej moim rodzicom niż mnie) oraz znanych mi powinowatych moich ciotek i dawnych bliższych znajomych rodziny; 2. zmarłych z mojej byłej szkoły podstawowej (12 osób), liceum (3 osoby) i uczelni (26 osób); 3. Alfredę Kaczorowską, Zofię i Józefa Kromskich, Kazimierza Szopę i zmarłych wolontariuszy szczecińskiego Hospicjum św. Jana Ewangelisty; 4. Józefa Kwiatkowskiego i zmarłych uczestników spotkań Odnowy w Duchu Świętym w parafii św. Jana Bosco w Szczecinie w latach 1991-1996; 5. moich rodziców chrzestnych Jadwigę i Jerzego; 6. księdza kanonika Stanisława Skorodeckiego; 7. księdza marianina z Lichenia - Olgierda Nassalskiego, ojca pasjonistę Dominika Busztę z Rodziny Matki Pięknej Miłości i księdza Krzysztofa Pasiekę MSF z Apostolstwa Dobrej Śmierci; 8. księdza kanonika Tadeusza Moskala; 9. prymasa Józefa Glempa i trzech nieżyjących arcybiskupów szczecińsko-kamieńskich: Kazimierza Majdańskiego, Mariana Przykuckiego i Zygmunta Kamińskiego; 10. Pawła Szczerzyńskiego i Piotra Radonia; 11. czworo moich zmarłych lekarzy; 12. profesora Wolfganga Richtera z Berlina.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji Pawła, o jego nawrócenie, przemianę jego serca, wszelkie potrzebne mu łaski.
Ola
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, 4 marca, w święto św. Kazimierza królewicza, chciałbym prosic o modlitwę za duszę ś.p. Kazimierza Szopy (byłego podopiecznego Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie), który zmarł opatrzony ostatnimi Sakramentami dwadzieścia lat temu, w dniu 23 lutego 1995.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy i dla mnie. Pomagaj mi w nauce na studiach. Ześlij łaski pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi Świętej i na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
I. Wybrani moi Patronowie: św. Pawle Apostole i św. Augustynie z Hippony, zawierzam w Waszą wstawienniczą opiekę wszystkie moje NIEDZIELE i moje nabożeństwo do TRÓJCY ŚWIĘTEJ. Św. Pawle, którego imię otrzymałem na Chrzcie udzielonym mi w imię Trójcy Świętej, i św. Augustynie, który tak wspaniale nauczałeś o Trójcy Świętej w Twoim słynnym dziele \"De Trinitate\" (\"O Trójcy\") pisanym przez tak wiele lat - módlcie się, aby zgodnie z pobożnym i uświęconym zwyczajem poświęcano niedziele nabożeństwu do Trójcy Przenajświętszej. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
II. Moi wybrani Patronowie: św. Janie Chrzcicielu i św. Judo Tadeuszu, zawierzam w Waszą wstawienniczą opiekę wszystkie moje PONIEDZIAŁKI i moje nabożeństwo do DUCHA ŚWIĘTEGO. Św. Janie Chrzcicielu, największy z Proroków, przez których mówił Duch Święty, jak wyznajemy w niedzielnym Credo, i św. Judo Tadeuszu, który wraz z Maryją i pozostałymi Apostołami uczestniczyłeś w pierwszym Zesłaniu Ducha Świętego w dniu Pięcdziesiątnicy - módlcie się, aby zgodnie z pobożnym i uświęconym zwyczajem poświęcano poniedziałki nabożeństwu do Ducha Świętego. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
III. Moi wybrani Patronowie: śś. Archaniołowie Michale i Gabrielu, zawierzam w Waszą wstawienniczą opiekę wszystkie moje WTORKI i moje nabożeństwo do świętych ANIOŁÓW BOŻYCH; módlcie się, aby zgodnie z pobożnym i uświęconym zwyczajem poświęcano wtorki temuż nabożeństwu. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IV. Moi wybrani Patronowie: św. Józefie, Patronie mój od Bierzmowania, i św. Ekspedycie, zawierzam w Waszą wstawienniczą opiekę wszystkie moje ŚRODY i moje nabożeństwo do ŚWIĘTEGO JÓZEFA; módlcie się, aby zgodnie z pobożnym i uświęconym zwyczajem poświęcano środy temuż nabożeństwu. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
V. Moi wybrani Patronowie: św. Franciszku z Asyżu i św. Mario Magdaleno, zawierzam w Waszą wstawienniczą opiekę wszystkie moje CZWARTKI i moje nabożeństwa EUCHARYSTYCZNE. Św. Franciszku, który tak mocno podkreślałeś ważnośc Eucharystii w Twoich pismach i uczestniczyłeś w Soborze Laterańskim IV (gdzie zdefiniowano dogmat o Eucharystii i ogłoszono przykazanie kościelne o Komunii św. wielkanocnej), wraz ze św. Marią Magdaleną, która złożyła największe wynagrodzenie z ludzkości (jak powiedział Pan Jezus do Anny Argasińskiej) - módlcie się, aby zgodnie z pobożnym i uświęconym zwyczajem poświęcano czwartki nabożeństwom eucharystycznym, także tym wynagradzającym. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VI. Moi wybrani Patronowie: św. Adamie Patriarcho i św. Magdaleno Zofio Barat, zawierzam w Waszą wstawienniczą opiekę wszystkie moje PIĄTKI oraz moje nabożeństwa PASYJNE i do Najświętszego SERCA JEZUSOWEGO. Św. Adamie, pierwszy Rodzicu stworzony przez Pana Boga w piątek, i św. Magdaleno Zofio Barat, wielka czcicielko Najśw. Serca Jezusowego i założycielko sióstr Sacre Coeur - módlcie się, aby zgodnie z pobożnym i uświęconym zwyczajem poświęcano piątki nabożeństwom pasyjnym i do Najśw. Serca Jezusowego. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VII. Moi wybrani Patronowie: Niepokalane Serce Maryi i św. Anno, matko Maryi, zawierzam w Waszą wstawienniczą opiekę wszystkie moje SOBOTY i moje nabożeństwa MARYJNE; módlcie się, aby zgodnie z pobożnym i uświęconym zwyczajem poświęcano soboty tymże nabożeństwom i aby odprawiano nabożeństwo dziewięciu pierwszych sobót miesiąca (ku czci Niepokalanego Serca Maryi) według orędzi, które otrzymała ś.p. siostra Maria Natalia Kovacsics z Węgier. Amen.
Paweł
 

Świeca wieczysta
Przenajświętsza Matko proszę Cię z całego serca o wstawiennictwo do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Boga Wszechmogącego wyproszenia łaski przebłagania i zadośćuczynienia za wszystkie grzechy całego mojego życia, świadome i nieświadome przewinienia i w intencji Panu Bogu wiadomej. Matuchno proszę Cie podaj mi swoją matczyną dłoń i nie wypuszczaj jej aż do śmierci. JEZU UFAM TOBIE . Lidia
Lidia
 

Świeca siedmiodniowa
Matka Boża w Medjugoriu w najnowszym orędziu z dnia 20 lutego 2015 (danym Ivanowi) prosi nas o modlitwę o pokój. A także paulini na Jasnej Górze rozpoczęli teraz modlitwy o pokój. Oto odpustowa (przedsoborowa) MODLITWA O POKÓJ: \"Użycz, Panie, łaskawie pokoju za dni naszych, abyśmy, Twoim miłosierdziem wsparci, od grzechu wolnymi byli i od wszelkich zamieszek zabezpieczeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.\" - z Mszału Rzymskiego (3 lata odpustu - Św. Penitencjaria Apostolska, 3 III 1932). Jest to modlitwa wzięta z książeczki do nabożeństwa \"Ogień Miłości Jezusa Chrystusa\" wydanej przez \"Wydawnictwo książek do nabożeństwa J. Cebulski, Kraków, ul. Szewska 22\" za pozwoleniem Książęco-Metropolitalnej Kurii w Krakowie z dnia 20 V 1939 (X. STANISŁAW Bp. Wik. gen., X. Stefan Mazanek, L. 3456/39).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy i dla mnie. Pomagaj mi w nauce na studiach. Ześlij łaski pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
Za duszę ś.p. Piotra Grzyba, brata mojej babci, który zmarł w zeszłym miesiącu.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Za duszę ś.p. Kazimierza Szopy, byłego podopiecznego Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, w dwudziestą rocznicę jego śmierci (23 lutego).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi Świętej i na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska, Uzdrowienie Chorych, proszę Cię o uzdrowienie zwyrodnienia kręgosłupa i chorego pęcherza mojej mamy.
Adam
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę pokornie moich wybranych 14 świętych Patronów: 1. Św. PAWLE Apostole, Patronie mój od Chrztu świętego, upraszaj mi wiernośc przyrzeczeniom chrzcielnym aż na wieki wieków. Święci moi wybrani Patronowie MĘCZENNICY: św. Judo Tadeuszu, św. Janie Chrzcicielu i św. Ekspedycie - wspierajcie św. Pawła Apostoła w jego patronacie nade mną. 2. Św. ADAMIE Patriarcho, drugi Patronie mój od Chrztu świętego, upraszaj mi również wiernośc przyrzeczeniom chrzcielnym aż na wieki wieków. Święci moi wybrani Patronowie ZAŁOŻYCIELE zakonów: św. Augustynie, św. Franciszku i św. Magdaleno Zofio Barat - wspierajcie św. Adama, naszego Prarodzica, w jego patronacie nade mną. 3. Św. JÓZEFIE, Patronie mój od Bierzmowania, upraszaj mi wiernośc łasce Sakramentu Bierzmowania i przyrzeczeniom chrzcielnym aż na wieki wieków. Święte moje wybrane PATRONKI ze STAROŻYTNOŚCI: Niepokalane Serce Maryi, św. Anno i św. Mario Magdaleno, wspierajcie św. Józefa w jego patronacie nade mną. 4. Śś. ANIOŁOWIE Stróżowie moi, ilu was mam (nie wiem, czy jednego czy więcej), proszę upraszajcie mi wiernośc łaskom wszystkich przyjętych przeze mnie Sakramentów i przyrzeczeniom chrzcielnym aż na wieki wieków. Święci moi wybrani Patronowie ARCHANIOŁOWIE: św. Michale i św. Gabrielu, wspierajcie moich Aniołów Stróżów w ich opiece nade mną. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy i dla mnie. Pomagaj mi w nauce na studiach. Ześlij łaski pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca trzydziestodniowa
Chcę Tobie Matko Fatimska powierzyć sprawę pobytu Mamy w Domu Opieki. Spraw dla niej jak najlepsze rozwiazanie.Powierzam Ci także moją \"drogową sprawę\". Dotknij też moją córkę Olę, pomóż jej odnależć wiarę. Daj Dary mężowi Józefowi do zwalczenia nałogu pijaństwa.
Anna
 

Świeca siedmiodniowa
INTENCJA: Aby powszechnie było znane i przyjmowane sercem noworoczne orędzie \\\"Świętej Miłości\\\", którego angielski oryginał jest pod datą 1 stycznia 2015 na stronie: www.holylove.org , a jego polskie tłumaczenie można przeczytac na stronie: http://www.zjednoczoneserce.com/2015/01/page/39/ - W tym orędziu Maryja zwracając się do wszystkich Czytelników tych orędzi powiedziała między innymi takie słowa w odniesieniu do nowego roku 2015: \\\"Pomnożę (rozmnożę) Wasze dobro i zwiększę łaskę w Waszych sercach [w roku 2015]. Zmiana stanie się rzeczą codzienną (zjawiskiem powszednim) w nowym roku - po całym świecie. Jednakże Jezus jest Waszym niezmiennikiem. (...) zawsze miejcie nadzieję, że zmiana przyniesie dobro.\\\" Jako uzupełnienie mogę od siebie dodac, że kiedy Maryja w orędziu \\\"Świętej Miłości\\\" z dnia 12 XII 2008 zapowiedziała, iż w ciągu nadchodzącego roku (2009) pojawi się w sposób WIDZIALNY dla ludzi i nawet kamer, to później pod koniec roku (w grudniu) rzeczywiście się to spełniło: były to szeroko komentowane jej pojawienia się nad kopułą jednego z kościołów w Egipcie, które można było fotografowac i filmowac kamerą. W Polsce na ten temat pisało znane czasopismo \\\"Vox Domini\\\" zamieszczając nawet odpowiednie zdjęcia, na których widac sfotografowaną świetlistą postac Maryi. Pismo \\\"Vox Domini\\\" zacytowało też stanowisko Koptyjskiej Ortodoksyjnej Kurii Biskupiej w Gizie zaczynające się słowami: \\\"Za panowania Jego Świątobliwości Shenouda III i Dumadiusa Anba, arcybiskupa Gizy. Biskupstwo Giza ogłasza, że Matka Boża ukazała się w Swojej postaci w kościele Warraq al-Hadar, w dzielnicy Giza, we wczesnych godzinach 11 grudnia 2009 (...)\\\" (Pełny tekst i zdjęcia są na str. 31 pisma \\\"Vox Domini\\\" numer 4(119)2009 ). To wszystko skłania mnie do oczekiwania na to, że również tegoroczne orędzie noworoczne \\\"Świętej Miłości\\\" może się najprawdopodobniej spełnic, a zawarte w nim obietnice POMNOŻENIA DOBRA spełnią się najpewniej tylko u tych ludzi, do których to orędzie dotrze i zostanie przyjęte z otwartością serca.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, 11 lutego, we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes, która objawiła się tam jako NIEPOKALANE POCZĘCIE, modlę się w szczególny sposób słowami trzech aktów strzelistych wziętych z dawnych książeczek do nabożeństwa: 1. \"Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcie, o Najśw. Maryjo Panno, oczyśc serce, ciało i duszę moją. Amen.\" (300 dni odpustu - św. Pius X). 2. \"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.\" (300 dni odpustu; odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne odmawianie - Św. Penitencjaria Apostolska, 15 IV 1932). 3. \"Tobie, o Dziewico Matko, któraś nigdy żadną zmazą ani winy pierworodnej ani uczynkowej dotkniętą nie była, czystośc mego serca polecam i powierzam.\" (300 dni odpustu - Św. Penitencjaria Apostolska, 9 V 1932).
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Bardzo proszę o modlitwę za moje małżeństwo,które się rozpada.Mój mąż podał mnie na rozwód nie pytając mnie o zdanie.Ja nie chcę tego rozwodu bo kocham męża, ale on tego nie rozumie.Błagam kochane siostrzyczki i Matko Boża wspomóżcie nas swoją głęboką modlitwą niech odrodzi się w nas miłość i mąż na sprawie odwoła wszystkie zarzuty przeciwko mnie.Niech w naszej rodzinie znowu zapanuje radość i uwielbienie.Wierzę w Was bardzo mocno i Waszą modlitwę.Proszę jeszcze o zdrowie i wytrzymałość
Marzena
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, w kolejną rocznicę błogosławionej śmierci papieża Piusa XI, w roku św. Jana Pawła II ogłoszonym przez polski sejm, módlmy się do czcigodnych PAPIEŻY z ostatnich 150 lat, o których mamy szczególne podstawy sądzic, że są już w niebie: 1. Bł. Piusie IX, o którym dusze czyśccowe powiedziały, że poszedłeś prosto do nieba (jak podaje na str. 57 książka \"Rękopis z czyścca\" wydana w roku 1998 przez Michalineum), módl się za nami. 2. Św. Piusie X, módl się za nami. 3. Czcigodny Piusie XI, o którym francuska mistyczka Marta Robin powiedziała, że poszedłeś prosto do nieba (jak podaje na str. 402 książka \"Marta Robin - Nieruchoma podróż\", którą napisał Jean Jacques Antier, a udzielił jej IMPRIMATUR Arcybiskup Łódzki), módl się za nami. 4. Czcigodny sługo Boży Piusie XII, którego Pan Jezus nazwał papieżem anielskim i pochwalił Twoją pokorę i świętośc - w orędziu danym węgierskiej mistyczce s. Marii Natalii Kovacsics (jak podaje na str. 156 jej książka \"Maryja - Zwycięska Królowa Świata\", wydana w roku 2007 przez wydawnictwo Maria Vincit), módl się za nami. 5. Święci Janie XXIII i Janie Pawle II, kanonizowani w zeszłym roku, módlcie się za nami. 6. Bł. Pawle VI i sł. Boży Janie Pawle I, o których Pan Jezus powiedział, że jesteście w niebie i zachęcał do wzywania Was (jak podaje na str. 36 książka Rudolfa Szaffera \"Armia Najdroższej Krwi Chrystusa\" - wydanie V poszerzone z roku 2002 wydawnictwa Arka www.ppharka.hg.pl ), módlcie się za nami.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, 9 lutego, we wspomnienie liturgiczne św. Apolonii, dziewicy i męczennicy, Patronki dentystów i Patronki w chorobach zębów, chciałbym prosic szczególnie o modlitwę, abym nigdy nie zwlekał, kiedy już jest czas udac się do dentysty, i abym zachował swoje zęby jak najdłużej, skoro jak dotąd na szczęście mam je jeszcze wszystkie, będąc już po czterdziestce. Matko Boża Uzdrowienie Chorych i św. Apolonio, Patronko dzisiejsza, upraszajcie mi WIELKĄ ROZTROPNOŚC w mojej trosce o moje zęby.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy i dla mnie. Pomagaj mi w nauce na studiach. Ześlij łaski pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi Świętej i na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, 2 lutego, w Dniu Życia Konsekrowanego, w Roku Życia Konsekrowanego ogłoszonym przez papieża, chciałbym prosic o modlitwę: 1. za te zakony, z którymi miałem bezpośrednio do czynienia (w miejscu mojego urodzenia i w miejscu mojego obecnego zamieszkania, a ponadto w Szczecinie, w Licheniu, na Jasnej Górze i w Taize), a mianowicie: chrystusowców, dominikanów, franciszkanów, jezuitów, marianów, pallotynów, paulinów, salezjanów, braci z Taize, augustianki, boromeuszki trzebnickie, karmelitanki bose, misjonarki Miłości, niepokalanki i siostry Imienia Jezus; 2. za te zakony, z którymi miałem kontakt raczej pośredni (np. korespondencyjny): karmelitów, michalitów, misjonarzy św. Rodziny, pasjonistów, salwatorianów, werbistów, felicjanki, siostry Matki Bożej Miłosierdzia, urszulanki szare i wizytki; 3. za Siostry Benedyktynki i Siostry Kamedułki, które się modlą według intencji przedłożonych na tej stronie internetowej; 4. za Lidię Cholewę - pierwszą w Polsce wdowę konsekrowaną (którą przed laty znałem osobiście) i za wszystkie wdowy konsekrowane. --- Chciałbym, aby te cztery intencje, oprócz ich ogólnego sensu, były w szczególnym zakresie interpretowane zgodnie z moimi intencjami sprzed 21 lat, na które Pan Bóg w pewien sposób odpowiedział, jak mi się zdaje, w orędziu skierowanym do mnie w dniu 18 VIII 1993 na rekolekcjach Odnowy w Duchu Świętym w Dębnie Lubuskim.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska, dzisiaj, 2 lutego, w Dniu Życia Konsekrowanego, w Roku Życia Konsekrowanego ogłoszonym przez papieża, upraszaj nam, byśmy wypełnili Twoje prośby, które wyraziłaś objawiając się 13 lipca 1947 w Montichiari jako RÓŻA DUCHOWNA (z trzema różami: białą, czerwoną i złotą) i przekazując takie słowa: \"Pragnę, by trzynasty dzień każdego miesiąca był obchodzony jako dzień maryjny. W okresie dwunastu poprzedzających go dni należy odmawiac modlitwy przygotowawcze. Ów dzień powinien byc dniem pokuty za obrażanie naszego Pana przez dusze Bogu poświęcone. Tymi przewinieniami przebijają oni moje Matczyne Serce i Serce mego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa trzema płonącymi mieczami. W tym dniu będę zsyłac na instytuty i zgromadzenia zakonne, które oddają mi tak wielką cześc, pełnię łask i świętośc powołań. Życzę sobie, by dzień 13 lipca każdego roku był uroczyście obchodzony we wszystkich instytutach życia konsekrowanego [jako święto Maryi Róży Duchownej]. Powinny go uświęcac specjalne modlitwy: Msza święta, Komunia święta, Różaniec i godzinna adoracja. Życzę sobie, by w każdej wspólnocie zakonnej i w każdym instytucie zakonnym żyły dusze obdarzone gorącym duchem modlitewnym, tak by mogły wyprosic łaskę utwierdzenia każdego powołania (biała róża). Życzę sobie, by można było także znaleźc w nich dusze, które wielkodusznie i w duchu ofiarnej miłości znoszą wszelkie życiowe próby i upokorzenia jako pokutę za obrażanie Boga przez ludzi poświęconych Bogu, żyjących w grzechu śmiertelnym (czerwona róża). Życzę sobie, by również inne dusze ofiarowały całe swoje życie jako pokutę za zdradę, z powodu której cierpi nasz Pan i której dopuścili się księża, popełniając zdradę Judasza (złota róża).\" (Georg Schmertzing \"Tajemnica Maryi\", str. 155-156, Klub dla Ciebie, Warszawa 2008).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi Świętej i na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy i dla mnie. Pomagaj mi w nauce na studiach. Ześlij łaski pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
Chciałbym prosic o modlitwę za dusze następujących ZMARŁYCH wraz z prośbą do Pana Boga, aby im też pozwolił wstawiac się za mną, kiedy to będzie możliwe: 1. Z mojego kręgu rodzinnego: babcię Marię Długoszowską, chrzestną Jadwigę Nazaruk, Ryszarda i Anielę Dudków, Marię Pawłowską. 2. Spośród moich nauczycieli szkolnych i akademickich: Stefanię (Stellę) Nowaczyk, Emilię Szumicką, Lidię Nierzwicką, profesora Tadeusza Brzezińskiego, docenta Józefa Jałowiczora, doktora Stanisława Bala, doktor Ewę Suszek. 3. Spośród lekarzy: Zofię Krzystolik, Janusza Wdowiaka. 4. Księdza kanonika Stanisława Skorodeckiego. 5. Weronikę Piętkę, Gertrudę Puchałę, Alfredę Kaczorowską. - WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAC, PANIE, A ŚWIATŁOŚC WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI. NIECH ODPOCZYWAJĄ W POKOJU. AMEN.
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Błagam Cie maryjo wstaw się za mną u KOCHANEGO BOGA zebym poradziła sobie z problemami finansowymi ,żebym nie straciła mieszkania z powodu długów . Miłuję WSZYSTKICH SWIETYCH
Bożena
 

Świeca siedmiodniowa
Za duszę zmarłego w zeszłym roku docenta dra hab. Grzegorza Szumiłowicza - byłego prodziekana Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej i byłego ordynatora III Kliniki Chirurgicznej w szpitalu na Pomorzanach w Szczecinie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi Świętej i na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
\"Święta Maryjo, wspomożenie wiernych, módl się za nami.\" (300 dni odpustu). Matko Boża, dzisiaj (24 stycznia), w liturgiczne wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, który jest głównym Patronem SALEZJANÓW, oraz w roku dwusetnej rocznicy urodzin Założyciela SALEZJANÓW - św. Jana Bosco, proszę Cię pokornie: podziękuj w niebie Panu Bogu za to, że zdążyłem w młodym wieku (21-24 lat) znaleźc się w parafii salezjańskiej pod wezwaniem św. Jana Bosco w Szczecinie i dzięki temu Ty wzięłaś mnie pod Twoją szczególną opiekę, zgodnie z następującymi słowami św. Jana Bosco z jego listu napisanego w Rzymie 10 maja 1884 roku: \"PRZED BOGIEM WAM OŚWIADCZAM: WYSTARCZY, ABY MŁODY CZŁOWIEK WSZEDŁ DO SALEZJAŃSKIEGO DOMU, ABY PRZENAJŚWIĘTSZA DZIEWICA NATYCHMIAST WZIĘŁA GO POD SWOJĄ SZCZEGÓLNĄ OPIEKĘ.\" (Jest to cytat ze str. 232 książki pt. \"Sny księdza Bosko\" pod redakcją Pietro Zerbino, wydanej w roku 2004 przez Wydawnictwo Salezjańskie za zgodą Władzy Duchowej). Maryjo Wspomożenie wiernych, tak szczególnie pod tym Tytułem czczona u salezjanów, uwielbiaj Trójcę Świętą, dziękuj Jej za to wszystko i upraszaj nam, abyśmy dobrze do końca z tych darów skorzystali. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy i dla mnie. Pomagaj mi w nauce na studiach. Ześlij łaski pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, w Dniu Dziadka, chciałbym prosic o modlitwę za dusze moich zmarłych dziadków oraz przodków - tych noszących moje nazwisko, a także z rodziny Długoszowskich, Michalczewskich i Grzybów, w tym moich czterech pradziadków: Jana, Piotra, Stefana i Edmunda, oraz moje cztery prababcie: Marię z domu Kula, Mariannę z domu Gebrich, Helenę z domu Świstakowską i Anastazję z domu Cwieczkowską. Wieczny odpoczynek racz im dac, Panie, a światłośc wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o pomoc w doprowadzeniu wszystkich naszych spraw do końca z pomyślnym zakończeniem dla dobra rodziny i wyjście z trudnej sytuacji materialnej. O umocnienie wiary w rodzinie.
Ireneusz
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi Świętej i na Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
1. Proszę o modlitwę za mojego stryjka Henryka z okazji jego Imienin (19 stycznia) oraz za mojego 91-letniego dziadka Stanisława z okazji Dnia Dziadka (22 stycznia): oby ich członkostwo w Apostolstwie Dobrej Śmierci było bardziej świadome i duchowo owocne. Matko Boska Patronko Dobrej Śmierci, módl się za nami! Wypraszaj, o Maryjo, wszelkie potrzebne łaski mojemu stryjkowi Heńkowi i dziadkowi Staśkowi. 2. Proszę też o modlitwę z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka o szczęście wieczne w niebie dla moich zmarłych: babci Maruni, babci Zosi i dziadka Jurka: Wieczny odpoczynek racz im dac, Panie, a światłośc wiekuista niechaj in świeci! Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 3. Proszę również o modlitwę za moją pozostałą żyjącą rodzinę na tej ziemi: za rodziców oraz za moje trzy rodzone ciotki wraz z ich rodzinami. Spraw to, Panie Boże Miłosierny, abyśmy my wszyscy, cała rodzina, współpracowali stale z Twoją łaską i byli bogaci w wiarę, nadzieję i miłośc, a także w pokorę i czystośc. 4. Z okazji rozpoczynającego się dzisiaj (18 stycznia) Tygodnia Ekumenicznego proszę o modlitwę w intencji ujednolicenia dat Wielkanocy w Kościele katolickim i Kościołach prawosławnych, a także w intencji zrealizowania wszelkich zaleceń Bożych dotyczących ekumenizmu podanych w prawdziwych objawieniach prywatnych (takich jak orędzia dane Vassuli Ryden; prawdopodobnie również orędzia \"Świętej Miłości\" ze strony www.holylove.org , a byc może także orędzia dane nieżyjącej już od 20 lat Weronice Lueken w Bayside: www.tldm.org ).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy i dla mnie. Pomagaj mi w nauce na studiach. Ześlij łaski pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska, dzisiaj, w 13. dniu miesiąca, w Roku Życia Konsekrowanego, upraszaj nam, byśmy wypełnili Twoje prośby, które wyraziłaś objawiając się 13 lipca 1947 w Montichiari jako RÓŻA DUCHOWNA (z trzema różami: białą, czerwoną i złotą) i przekazując takie słowa: \"Pragnę, by trzynasty dzień każdego miesiąca był obchodzony jako dzień maryjny. W okresie dwunastu poprzedzających go dni należy odmawiac modlitwy przygotowawcze. Ów dzień powinien byc dniem pokuty za obrażanie naszego Pana przez dusze Bogu poświęcone. Tymi przewinieniami przebijają oni moje Matczyne Serce i Serce mego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa trzema płonącymi mieczami. W tym dniu będę zsyłac na instytuty i zgromadzenia zakonne, które oddają mi tak wielką cześc, pełnię łask i świętośc powołań. Życzę sobie, by dzień 13 lipca każdego roku był uroczyście obchodzony we wszystkich instytutach życia konsekrowanego [jako święto Maryi Róży Duchownej]. Powinny go uświęcac specjalne modlitwy: Msza święta, Komunia święta, Różaniec i godzinna adoracja. Życzę sobie, by w każdej wspólnocie zakonnej i w każdym instytucie zakonnym żyły dusze obdarzone gorącym duchem modlitewnym, tak by mogły wyprosic łaskę utwierdzenia każdego powołania (biała róża). Życzę sobie, by można było także znaleźc w nich dusze, które wielkodusznie i w duchu ofiarnej miłości znoszą wszelkie życiowe próby i upokorzenia jako pokutę za obrażanie Boga przez ludzi poświęconych Bogu, żyjących w grzechu śmiertelnym (czerwona róża). Życzę sobie, by również inne dusze ofiarowały całe swoje życie jako pokutę za zdradę, z powodu której cierpi nasz Pan i której dopuścili się księża, popełniając zdradę Judasza (złota róża).\" (Georg Schmertzing \"Tajemnica Maryi\", str. 155-156, Klub dla Ciebie, Warszawa 2008).
Paweł
 

 1 |
 2 |
 3 |
 4 |
 5 |
 6 |
 7 |
 8 |
 9 |
...
  
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI              KRAKÓW 2016