Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, 11 lipca, w święto św. Benedykta, w roku 50. rocznicy ostatecznego ustanowienia św. Benedykta głównym Patronem Europy (dokonanego przez papieża Pawła VI), proszę o modlitwę, aby św. Benedykt stale wspierał Europę w zakresie swojego patronatu i w zakresie swoich możliwości wstawiennictwa. Proszę również o modlitwę za Siostry Benedyktynki i Siostry Kamedułki, które modlą się według intecji przedłożonych przez nas na tej stronie internetowej, a które żyją według Reguły św. Benedykta.
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Matko Najświętrza,błagam pomóż Ewie.Proszę o pracę na całym etacie i aby \"miły\"sąsiad dał jej wreszcie spokój.Dziękuje.
Alicja
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
W miesiącu LIPCU - miesiącu poświęconym szczególnemu uczczeniu Najdroższej Krwi Chrystusa - proszę o modlitwę, aby powszechnie i świadomie zyskiwano odpust 7 lat (oraz zupełny pod zwykłymi warunkami za codzienne odmawianie przez miesiąc) związany z odmówieniem LITANII DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA, zgodnie z następującym cytatem z łacińskiego Brewiarza Rzymskiego wydanego w 1961 roku: \"LITANIAE PRETIOSISSIMI SANGUINIS D. N. I. C. - Indulgentia septem annorum; plenaria suetis condicionibus, si per integrum mensem cotidie Litaniae cum versiculo et oratione devote repetitae fuerint. Ioannes Pp. XXIII, 3 martii 1960.\" Litania ta jest również obdarzona odpustem cząstkowym zgodnie z posoborowym Wykazem Odpustów ogłoszonym za pontyfikatu papieża Pawła VI dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 29 czerwca 1968 roku; jest to pozycja nr 29 w tym Wykazie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji znalezienia pracy jako nauczyciel w przedszkolu
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
I. Matko Boża i św. Pawle Apostole, którego Domem jest Kościół Wschodni (co zostało stwierdzone w orędziach danych Vassuli Ryden), módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW WSCHODNIOCHRZEŚCIJAŃSKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną i Litanię do św. Pawła Apostoła).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
II. Matko Boża i św. Kazimierzu, Patronie Polski i Litwy, módlcie się o niezbędne nawrócenie KATOLICKICH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH oraz KRAJÓW BAŁTYCKICH i UGROFIŃSKICH (w tej intencji zwykle odmawiałem modlitwę maryjną i Litanię do św. Kazimierza).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
III. Matko Boża i św. Franciszku, Patronie Włoch, módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW ITALOROMAŃSKICH (w tej intencji zwykle odmawiałem modlitwę maryjną i Litanię do św. Franciszka z Asyżu).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IV. Matko Boża i św. Tereso od Dzieciątka Jezus, Patronko Francji, módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW GALLOROMAŃSKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną i Litanię do św. Teresy od Dzieciątka Jezus).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
V. Matko Boża i św. Tereso z Avila, Patronko Hiszpanii, módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW IBEROROMAŃSKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną i Litanię do św. Teresy z Avila).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VI. Matko Boża i św. Jerzy, Patronie Anglii, módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW ANGLOSASKICH i CELTYCKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną i Litanię do św. Jerzego).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VII. Matko Boża i św. Michale Archaniele, Patronie Niemiec i Austrii, módlcie się o niezbędne nawrócenie pozostałych KRAJÓW GERMAŃSKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną i Litanię do św. Michała Archanioła).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VIII.Matko Boża i śś. Aniołowie Stróżowie, którzy się państwami i narodami opiekujecie, módlcie się o niezbędne nawrócenie POZOSTAŁYCH KRAJÓW ŚWIATA (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną i Litanię do świętych Aniołów).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi św. i na Ukrainie.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
1. Święty Benedykcie, główny Patronie Europy, módl się o nawrócenie, ocalenie, przemienienie i uświęcenie tej części Europy, która jako całośc nie stanowi jeszcze przypadku duchowo beznadziejnego (bo w przypadkach beznadziejnych trzeba się raczej modlic do samej Matki Bożej), a mianowicie Europy środkowo-wschodniej: po wschodniej stronie Alp, od Finalndii aż po Grecję i Włochy.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
2. Święta Brygido Szwedzka, współpatronko Europy, módl się o nawrócenie, ocalenie, przemienienie i uświęcenie krajów luterańskich związanych historycznie z kręgiem państwowości szwedzkiej (zwłaszcza w okresie mocarstwowej pozycji i największej ekspansji państwa szwedzkiego w XVII wieku), tzn. Szwecji, Finlandii, Estonii i Łotwy.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
3. Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), współpatronko Europy, włączona do Litanii Narodu Polskiego, módl się o nawrócenie, ocalenie, przemienienie i uświęcenie wszystkich ziem pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej łącznie z Twoim ojczystym Śląskiem, Łużycami, Ziemią Lubuską, Pomorzem i historycznymi Prusami.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
4. Święci Cyrylu i Metody, współpatronowie Europy, módlcie się o nawrócenie, ocalenie, przemienienie i uświęcenie wszystkich krajów z obszaru dawnych Austro-Węgier łącznie z Rumunią, Mołdawią i Liechtensteinem.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
5. Święta Katarzyno ze Sieny, współpatronko Europy, módl się o nawrócenie, ocalenie, przemienienie i uświęcenie wszystkich krajów związanych z Italią (która cała jest częścią Kościoła Piotrowego, jak uczył św. Tomasz z Akwinu, i której prymasem jest papież), tzn. Włoch, Watykanu, San Marino, Monako i Malty.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny. Spraw bym zdał egzamin na prawo jazdy.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za wszystkich wrogów naszej rodziny, łaskę przebaczenia,Miłosierdzie Boże oraz to, aby już nigdy nikomu nie chcieli i nie mogli zaszkodzić w imię Jezusa Chrystusa Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, w czwartek kończący dawną oktawę Bożego Ciała, który wg orędzi danych Chrisowi Courtisowi (strona: www.movingheartfoundation.com ) powinien byc obchodzony w Kościele jako ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA BOGA OJCA, zawierzam temu Sercu wszystkie moje troski: o wytrwanie w dobrym i w sprzeciwianiu się złemu, o zachowanie wystarczającego zdrowia i utrzymania w mojej rodzinie, o pełnienie we wszystkim woli Bożej, nawet wtedy, gdy nie widzi się jasno swoich powinności i nie wie się, jak się pokierowac, oraz wszystkie inne troski, jakie mnie nieraz trapią; a czynię to w odpowiedzi na orędzie naszego Boga i Stworzyciela skierowane do mnie na rekolekcjach Odnowy w Duchu Świętym w 1993 roku. Obym umiał należycie zrealizowac zalecenia Boże skierowane do mnie w tym orędziu. Proszę o modlitwę w tej intencji.
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o zdrowie mojego synka. Proszę o czuwanie nad jego bezpieczeństwem, bo czasy są okrutne i wiele na tym świecie teraz zła. Proszę o to, by na swojej drodze spotykał tych właściwych ludzi, dzięki którym jego ambicje będą rosły dążąc by w życiu coś osiągnąć i być dobrym człowiekiem. On i moja mamusia to osoby dzięki, którym mam cel w życiu. Bez nich nie dam sobie rady. Bardzo proszę o jego zdrowie i dobry start na dalsze życie.
Magdalena
 

Świeca trzydziestodniowa
Bardzo proszę o zdrowie mojej mamusi. Od 2013 r zaczęła chorować, ale z racji wieku nie było to nic groźnego. Teraz jest coraz gorzej. Badania są złe i jedno pociąga za sobą drugie. Zaczęła leczyć jedno schorzenia - leki spowodowały straszne zmiany trzeba było odstawić kurację. Ona i mój syn to osoby dzięki, którym mam cel w życiu. Bez nich nie dam sobie rady. Proszę o zdrowie dla niej. Proszę, żeby nie potwierdziło się najgorsze.Proszę min, żeby nie okazało się , że choruje na wirusowe zapalenie wątroby, jak również zmiany w nerce to nie nowotwór. Proszę żeby jej organizm walczył a ona żyła dla nas jeszcze wiele wiele lat radosna. BARDZO PROSZĘ.
Magdalena
 

Świeca siedmiodniowa
1. Abyś za przyczyną św. Pawła Apostoła wiarę naszą pomnożyc raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
2. Abyś za przyczyną św. Judy Tadeusza naszą nadzieję umocnic raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
3. Abyś za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi miłośc Boga w nas zapalic raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
4. Abyś za przyczyną św. Augustyna z Hippony w serca nasze miłośc ku bliźnim wlac raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
5. Abyś za przyczyną św. Magdaleny Zofii Barat duszę naszą szatą godową łaski uświęcającej przyozdobic raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
6. Abyś nas za przyczyną św. Marii Magdaleny od grzechu wszelkiego ochronic raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
7. Abyś nam za przyczyną św. Jana Chrzciciela pokój sumienia dac raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
8. Abyśmy za przyczyną św. Anny, Twojej Babci, wolę Twoją przenajświętszą chętnie wypełniali, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
9. Abyś nam za przyczyną św. Józefa śmierc szczęśliwą dac raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
10. Abyś nam za przyczyną św. Ekspedyta świętej cnoty cierpliwości udzielic raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
11. Abyś nam za przyczyną św. Michała Archanioła w dzień Sądu Ostatecznego miłosiernym byc raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
12. Abyś nas za przyczyną św. Gabriela Archanioła od ognia piekielnego zachowac raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
13. Abyś nam za przyczyną św. Franciszka z Asyżu łaski świętego Sakramentu przed śmiercią udzielic raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
14. Abyś nam za przyczyną św. Adama, Prarodzica ludzkości, utrapienia osładzac i do radości niebieskich dopuścic nas raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji znalezienia pracy jako nauczyciel w przedszkolu
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę pomyślności dla naszej Ojczyzny. Dopomóż mi w znalezieniu żony i założeniu szczęśliwej rodziny. Spraw bym zdał egzamin na prawo jazdy.
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
DZIĘKUJĘ CI MARYJO ZA WSZYSTKIE ŁASKI JAKIMI MNIE OBDARZASZ ,DZIĘKUJE CI O PANI ŻE WYSŁUCHUJESZ MOICH PRÓŚB MNIEJ MNIE W OPIECE TAKZE MOJEGO SYNA MĘŻA MOJĄ MAMAĘ DZIĘKUJE AGNIESZKA
AGNIESZKA
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę Cię Maryjo pomóż mi poszukać zajęcia wakacyjnego sla syna aby sam nie był w domu ,żeby zagrał w filmie tak bardzo to lubi żeby czuł się niesamotny zadowolony i nieodczuwał mojej nieobecnosci w domu kiedy ja muszę pracować prosi samotna mama
Agnieszka
 

Świeca siedmiodniowa
KOCHANA MATULU FATIMSKA DZIĘKUJĘ CI ZA ŻYCIE KOCHANEJ BABCI I PROSIMY O ŁASKĘ NIEBA DLA NASZEJ BABCI JADWIGI
Sławomir Piotr
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji znalezienia pracy jako nauczyciel w przedszkolu
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Polacy i inne narody świadomie wybrały Jezusa Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Ziemi św. i na Ukrainie.
Jakub
 

Świeca wieczysta
Maryjo proszę Cię z ufnością i miłością o miłość mojego życia dobrego męża. Katarzyna
Katarzyna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza. Proszę Cię o nieustanną pomoc w czasie pobytu brata za granicą i o zdrowie dla mamy. Pani Fatimska. Proszę o zgodę, pokój i miłość w rodzinie Joanny, Wojtka, Rafała, Grzegorza.
Adam
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę o moje zdrowie, źle funkcjonuję w pracy zawodowej z powodu choroby, na którą biorę leki od wielu lat. Ostatnio jest gorzej. Proszę o modlitwę. Bóg zapłać. Beata
Beata
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji znalezienia pracy jako nauczyciel w przedszkolu
Danuta
 

Świeca wieczysta
Proszę o łaskę zdrowia dla siebie i bliskich,szczęście moich dzieci oraz podziękowanie za otrzymane łaski Grażyna
Grażyna
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Polacy i inne narody wybrały Jezusa Chrystusa na swojego króla i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności na Ukrainie.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za mnie, o uzdrowienie jeżeli taka jest wola Boga lub umiejętność radzenia sobie z cierpieniem a także o środki materiale które pozwolą na godne życie. Bóg Zapłać
Renata
 

Świeca siedmiodniowa
O życie wieczne dla śp.Władysławy w rocznicę odejścia do domu Ojca,oraz za wszystkich zmarłych w rodzinie i przyjaciół.SD
Stanisław
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o łaskę NIEBA dla naszej UKOCHANEJ BABCI JADWIGI
Sławomir Piotr
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Polacy i inne narody wybrały Jezusa Chrystusa na swojego króla i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności na Ukrainie.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę Cię Matko,wstaw się za mną u Twojego Syna o to abym dostała prace w przedszkolu.
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
Kochana MATULU FATIMSKA Proszę CIEBIE o Łaskę Nieba Dla Mojej Babuni JADWIGI RICHTER KTÓRA ZMARŁA 04 MAJA 2014 ROKU AMEN
Sławomir Piotr
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Polacy i inne narody wybrały Jezusa Chrystusa na swojego króla i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności na Ukrainie.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Ukochana Matko Fatimska błagam o zdrowie dla moich dzieci, wnuków, dla nas. Proszę o siłę abyśmy mogli wspierać pomocą, słowem nasze dzieci i wnuki. Bądź zawsze przy nas i opiekuj się nami, tak bardzo tego potrzebujemy. Dziękuję za pomoc i za otrzymane łaski. Mama.
g
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża, Uzdrowienie Chorych. Proszę Cię o uleczenie żeber mamy.
Adam
 

Świeca siedmiodniowa
Nasza mama Stanisława ma raka. Bardzo, bardzo prosimy Siostry o modlitwę w intencji uzdrowienia naszej mamy. Tylko boski cud może ją uratować i bardzo wierzymy, że jest to możliwe. Lekarze już nie dają żadnej nadziei, wydali już wyrok. Mama walczy, ma ogromną wolę życia i cieszenia się dalej czwórką wspaniałych wnucząt(malutkie dzieciaczki w wieku: od pół roku do 3,5 lat). Dziękujemy.
Mariusz
 

Świeca siedmiodniowa
PROSZĘ CIĘ MARYJO O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA MOJEGO DOMU DLA MĘŻA RAFAŁA ,ABY UWOLNIŁ SIE Z NAŁOGU ALKOHOLIZMU,SPRAW ABY W NASZYM DOMU ZAPANOWALA MIŁOŚĆ I RADOŚĆ ,DZIĘKUJE CI MARYJO ZA WSZYSTKIE ŁASKI I DARY JAKIMI NAS OBDARZASZ. DZIĘKUJĘ MATKA,ŻONA AGNIESZKA
AGNIESZKA
 

Świeca trzydziestodniowa
PROSZĘ CIĘ MATKO O BOŻĄ POMOC DLA MOJEGO SYNA : ŻEBY ZAKOŃCZYŁ POZYTYWNIE ROK SZKOLNY Z PROMOCJA DO NASTĘPNEJ KLASY,ABY UMIAŁ ODROŻNIĆ DOBRO OD ZŁA, ZAOPIEKUJ SIĘ MOIM DZIECKIEM MATEŃKO POMÓŻ MI W JEGO WYCHOWANIU PROSI MAMA AGNIESZKA
Agnieszka
 

Świeca siedmiodniowa
Ukochana Matko Fatimska, błagam o wstawiennictwo do Boga aby nasza córka z synkiem zostali z nami na zawsze. Żeby byli zdrowi szczęśliwi i bezpieczni. Błagam o zdrowie dla syna, jego dziecka i żony. Dla mnie o siłę, zdrowie, oraz dla mojej mamy i męża. Dziękuje za otrzymane łaski.
mama
 

Świeca siedmiodniowa
Ukochana Mateńko błagam o wstawiennictwo do Boga Ojca Wszechmogącego, o zdrowie dla moich dzieci, wnuków i dla nas. Proszę o siłę dla mojej córki, szczęście i opiekę dla nas wszystkich. Dziękuję za otrzymane łaski. Bądź zawsze przy nas. Proszę aby została z dzieckiem z nami. Mama
g
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę Cię Matko,wstaw się za mną u Twojego Syna o to abym dostała prace w przedszkolu.
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o zdrowie dla całej rodziny, w szczególności Mikołaja.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Polacy i inne narody wybrały Jezusa Chrystusa na swojego króla i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności na Ukrainie.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Mateńko ukochana pomóż mojej córce zakończyć ten chory związek, błagam Cię o wstawiennictwo w jej sprawie. Dziękuje za otrzymane łaski. Błagam o zdrowie dla nich i wszystkich moich dzieci i wnuków.
g
 

Świeca trzydziestodniowa
Matko Boża prosze gorąco o szczęśliwą pierwszą Komunię, dla Marysi.O z drowie i ochrone przed okultyzmemi tarotem jej matki.Mateńko Najświętsza proszę chroń nas, aby było spokojnie i rodzinie,opiekuj sie cała naszą rodziną-Babcia
Eliza
 

Świeca siedmiodniowa
Ukochana Mateńko błagam o wstawiennictwo do Boga Ojca Wszechmogącego, o zdrowie dla moich dzieci, wnuków i dla nas. Proszę o siłę dla mojej córki, szczęście i opiekę dla nas wszystkich. Dziękuję za otrzymane łaski. Bądź zawsze przy nas.
g
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę Cię Matko,wstaw się za mną u Twojego Syna o to abym dostała prace w przedszkolu.
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Polacy i inne narody wybrały Jezusa Chrystusa na swojego króla i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności na Ukrainie.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Blagam o modlitwe w intencji tragicznie zmarlej Doroty. Wierze, ze Bog nie opusci jej duszy i znajdzie dla niej miejsce w raju. Niech Matka Boska otoczy swoja matyczna opieka jej malutkie dziecko. Bog zaplac Karolina
Karolina
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się o Miłosierdzie Boże dla mnie i mojej całej rodziny oraz o przebaczenie grzechów. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za wszystkich wrogów naszej rodziny, łaskę przebaczenia,Miłosierdzie Boże oraz to, aby już nigdy nikomu nie chcieli i nie mogli zaszkodzić w imię Jezusa Chrystusa Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Polacy i inne narody wybrały Jezusa Chrystusa na swojego króla i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności na Ukrainie.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska błagam o zdrowie moich wszystkich dzieci, wnuków i nasze. Otocz nas swoją opieką i bądź zawsze przy nas, chroń od złych mocy, chorób i złych ludzi.Błagam aby nasza córka została z nami z dzieckiem. Dziękuje za otrzymane łaski.
g
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Polacy i inne narody wybrały Jezusa Chrystusa na swojego króla i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności na Ukrainie.
Jakub
 

Świeca trzydziestodniowa
Kochana Matulu Fatimska proszę o zdrowie ukochanej babci
Slawomir
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska błagam o zdrowie moich wszystkich dzieci, wnuków i nasze. Otocz nas swoją opieką i bądź zawsze przy nas, chroń od złych mocy, chorób i złych ludzi.Błagam aby nasza córka została z nami z dzieckiem. Dziękuje za otrzymane łaski.
g
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza, proszę Cię o zdrowie duszy i ciała dla mnie i moich bliskich, wytrwałość w chorobie, oraz głębsze zjednoczenie się z Bogiem. Proszę Cię także o łaskę uzdrowienia z mojego paraliżu.
Adam
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Polacy i inne narody wybrały Jezusa Chrystusa na swojego króla i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności na Ukrainie.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę Cię Matko,wstaw się za mną u Twojego Syna o to abym dostała prace w przedszkolu.
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Polacy i inne narody wybrały Jezusa Chrystusa na swojego króla i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności na Ukrainie.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska błagam o zdrowie moich wszystkich dzieci, wnuków i nasze. Otocz nas swoją opieką i bądź zawsze przy nas, chroń od złych mocy, chorób i złych ludzi. Dziękuje za otrzymane łaski.
g
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska błagam o wstawiennictwo dla mojego męża, oby pozostał nadal w tym samym zakładzie pracy i był zdrowy. Dziękuje za otrzymane łaski.G.
g
 

Świeca trzydziestodniowa
Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom POKOJU, jakiego świat dać nie może;Uwolnij od grzechu władzy niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Mateńkę FATIMSKĄ Wraz z Chrystusem, Panem naszym. Amen.
Sławomir Piotr
 

Świeca siedmiodniowa
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ DAĆ PANIE śp. CZESŁAWOWI.
Ela
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boleściwa ! Weź w opiekę duszę śp. księdza Janusza - naszego długoletniego proboszcza, który był dobrym księdzem i człowiekiem.
Ela
 

Świeca siedmiodniowa
Boże spraw cud by mąz do nas wrócił by zrozumiał że rodzina jest najważniejsza przebaczył urazy odnalazł przebaczenie i miłośc w sercu, niechc zrozumie że jest dla nas wszystkim i chce ratować rodzinę, niech nawiąże z nami kontakt i wróci proszę odnów jego miłośc do mnie. Spraw Boże cud by uwierzył w nas i chciał ratować i wrócił. Boże zwróć mi jego miłośc i jego samego. Błagam cię zwróć mi go spraw by chciał z nami być spróbować jeszcze raz by żale i urazy opadły a narodziła się miłość.
Katarzyna
 

Świeca siedmiodniowa
Aby Polacy i inne narody wybrały Jezusa Chrystusa na swojego króla i żeby ludzie żyli zgodnie z Wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności na Ukrainie.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska błagam o wstawiennictwo dla mojego męża, oby pozostał nadal w tym samym zakładzie pracy i był zdrowy. Dziękuje za otrzymane łaski.G.
g
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska błagam o zdrowie moich wszystkich dzieci, wnuków i nasze. Otocz nas swoją opieką i bądź zawsze przy nas, chroń od złych mocy, chorób i złych ludzi. Dziękuje za otrzymane łaski.
g
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji ks. Jarosława Cieleckiego i ojca Andrzeja Smołki o błogosławieństwo Boże, dary i potrzebne łaski w posłudze, którą wykonują oraz o łaskę zdrowia.
Estera
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Henryka Wolskiego i wszystkich z rodziny
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, dziękuję za otrzymane łaski.Proszę Cię wybłagaj u Swego Syna dla moich najbliższych i dla mnie zdrowie, pracę i wszelkie potrzebne łaski.Miej nas w Swej matczynej opiece.Chroń nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Weroniki Kołodziej i wszystkich z rodziny
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Chciałbym znaleźć dziewczynę w tym roku niech książka \'\'Kod Atrakcyjności\'\' mi pomoże te różne rozdziały w tej książce zrozumieć i wprowadzić w życie.AMEN
Adam
 

 1 |
 2 |
 3 |
 4 |
 5 |
 6 |
 7 |
 8 |
 9 |
...
  
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI              KRAKÓW 2015